Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja häätö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokranantajalla ei ole itsellä oikeutta häätää vuokralaista, vaan siihen tarvitaan tuomioistuimen antama häätötuomio. Vuokranantaja voi tehdä haastehakemuksen häädöstä, jos asunnon vuokrasuhteesta on annettu purkamisilmoitus lain mukaisesti kirjallisesti ja todisteellisesti tiedoksi, mutta vuokralainen ei tästä huolimatta suostu lähtemään asunnosta. Haastehakemus on toimitettava kirjallisena käräjäoikeudelle.

Haastehakemus on mahdollista toimittaa käräjäoikeuden kansliaan joko henkilökohtaisesti tai postitse, tai asiamiehen tai lähetin välityksellä. Haastehakemus voidaan lähettää myös sähköisesti.

Haastehakemuksesta tulee ilmetä tuomioistuimen nimi, asianosaisten eli kantajan ja vastaajan sekä heidän asiamiestensä ja todistajien nimet ja yhteystiedot. Haastehakemuksessa on ilmoitettava kantajan yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu, eli mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella, sekä mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena. Haastehakemukseen on laitettava liitteenä sopimus tai muu asiakirja, johon kantajan vaatimus perustuu.

Jos kantajan käsityksen mukaan asia on riidaton, voi hän hakea vireillepanoa myös suppealla haastehakemuksella. Lain mukaan häätöä voidaankin hakea suppealla haastehakemuksella, jos se ei ole kantajan eli vuokranantajan käsityksen mukaan riitainen. Tällöin haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu eli esimerkiksi vuokrasopimus. Hakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa todisteita eikä niin yksityiskohtaisia perusteluja kuin riitaisissa asioissa pitäisi.

Kun käräjäoikeus on antanut häätötuomion, toimittaa vuokranantaja annetun tuomion ulosottomiehelle, joka suorittaa häädön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa