Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus: häätö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokranantajan tulee hakea vuokralaisensa häätöä käräjäoikeudelta, jolle vuokranantajan tulee toimittaa häätöä koskeva haastehakemus saadakseen asiansa vireille. Haastehakemuksen voi laatia suppeana haastehakemuksena, jos kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen.

Haastehakemus tulee toimittaa kirjallisena käräjäoikeudelle. Se voidaan toimittaa käräjäoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti tai sähköisesti tai postin, asiamiehen tai lähetin välityksellä.

Häätöä koskevassa haastehakemuksessa tulee olla seuraavat asiat: 1) asia, jota haastehakemus koskee, 2) asianosaisten nimet ja kotipaikat, 3) asianosaisten yhteystiedot, 4) mahdollisten asiamiesten yhteystiedot ja prosessiosoitteet eli ne postiosoitteet, joihin asiaa koskevat kutsut kehotukset ja ilmoituksen voidaan lähettää, 5) oikeuspaikka ja se, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, 6) kantajan yksilöity vaatimus, 7) vaatimusten perustelut ja se, että kantaja pitää asiaa riidattomana, 8) sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa eli häätötapauksissa yleensä vuokrasopimus, 9) oikeudenkäyntikulujen korvaamisvaatimus, jos kantaja pitää sitä tarpeellisena, 10) päiväys ja kantajan/haastehakemuksen laatijan allekirjoitus. Laatijan on myös ilmoitettava ammattinsa ja asuinpaikkansa. Hakemuksen liitteenä tulisi ilmoittaa sopimus, johon vaatimukset perustuvat eli häätötapauksissa useimmiten vuokrasopimus sekä mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut häätötuomion, vuokranantajan tulee toimittaa tuomio ulosottomiehelle, joka suorittaa häädön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa