Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen sisältö rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia käynnistyy pääsääntöisesti siten, että syyttäjä tekee esitutkinnan pohjalta syyteharkinnan ja laatii haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Rikosasia tulee vireille, kun syyttäjän laatima haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan tai kun haaste on annettu vastaajalle tiedoksi.

Syyttäjän on nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos teko on laissa säädetty rangaistavaksi eikä syyteoikeus ole vanhentunut ja on todennäköisiä syitä epäillä, että epäilty tekijä on syyllinen. Toisaalta on rikoksia, jotka edellyttävät asianomaisen eli uhrin esittämää syyttämispyyntöä eli niin kutsuttuja asianomistajarikoksia, joissa syyttäjällä on toimivalta syytteen nostamiseen vasta syyttämispyynnön esittämisen jälkeen.  

Syyttäjän tulee sisällyttää haastehakemukseen vastaajan ja asianomistajan yhteystiedot sekä yksityiskohtainen kuvaus teosta, tekoajankohdasta ja -paikasta. Syyttäjän on arvioitava haasteessa myös, mihin rikokseen vastaajan katsotaan syyllistyneen sekä ilmoitettava, mitä vaatimuksia syyttäjällä on, ja mihin vaatimus perustuu. Jos ja kun syyttäjällä on tarkoitus käyttää menettelyssä todistelua, on tämä kirjattava haastehakemukseen. Haastehakemukseen on kirjattava myös toimivaltainen tuomioistuin, jolla katsotaan olevan valta käsitellä asiaa. Jos vastaaja on ollut yli vuorokauden vapautensa menettäneenä, on myös tämä aika ilmoitettava haastehakemuksessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa