Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen määräaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemuksen toimittamiselle ei ole olemassa erillistä määräaikaa. Se on kuitenkin hyvä toimittaa mahdollisimman nopeasti käräjäoikeudelle, kun riita-asia halutaan laittaa vireille. Loputtomiin asiaa ei voi jahkailla, sillä esimerkiksi velan yleinen vanhenemisaika on kolme vuotta eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta. Jos velka vanhentuu, lakkaa velallisen velvollisuus sen suorittamiseen. Erilaisia velkatyyppejä koskevat omat erilliset vanhentumisaikansa, joista säädetään useissa eri laeissa. Yksittäisiä vanhentumisaikoja koskeva sääntely on monimutkaista, joten niitä koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Muita määräaikoja, jotka voivat koskea haastehakemusta, ovat sen täydentämistä koskeva määräaika ja siihen vastaamista koskeva määräaika.

Jos haastehakemus on puutteellinen, tuomioistuin kehottaa kantajaa määräajassa korjaamaan puutteen, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Jos kantaja ei noudata täydentämiskehotusta, kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä. Määräajan pituus vaihtelee ja sitä voidaan erityisestä syystä pidentää.

Kun riita-asia on tullut vireille, käräjäoikeus  haastaa haastehakemuksessa ilmoitetun vastaajan vastaamaan kanteeseen. Vastajaa siis kehotetaan ilmoittamaan vastatustaako vai myöntääkö hän kanteessa esitetyt vaatimukset. Vastaajallle annetaan haasteessa määräaika, johon mennessä vastaus tulee toimittaa käräjäoikeudelle. Määräajan pituus vaihtelee ja sitä voidaan erityisestä syystä pidentää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa