Minilex - Lakipuhelin

Haaste riita-asiassa ja kirjallisen vastauksen pyytäminen vastaajalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa haaste tarkoittaa tuomioistuimen osoittamaa kehotusta vastaajalle vastata kantajan kanteeseen. Tuomioistuin antaa viipymättä haasteen vastaajalle, mikäli kannetta ei ole jätetty tutkimatta tai hylätty. Haasteella on suuri merkitys oikeudenkäynnissä: se määrää oikeudenkäynnin kohteesta sekä tuomion laajuudesta, eikä tuomioistuin voi tutkia enempää tai muuta kuin mitä haasteessa on vaadittu.

Vastaajan vastausta kutsutaan vastineeksi, ja siinä vastaaja ottaa kantaa vaatimuksiin ja esittää mahdollisesti omia vaatimuksiaan. Vahvana pääsääntönä on, että vastaajaa pyydetään vastaamaan kirjallisesti haasteeseen. Mikäli voidaan olettaa, ettei vastaaja vastaa kirjallisesti, voidaan vastaajaa pyytää vastaamaan suullisesti suullisen valmistelun istunnossa. Mahdollisesti suullista vaatimusta voidaan pyytää myös silloin, kun suullinen vastaaminen nopeuttaa menettelyä.

Haasteessa kehotetaan vastaajaa ilmoittamaan, myöntääkö vai vastustaako hän kannetta. Vastustaessaan kannetta vastaajan on eriteltävä vastustamisen perustelut ja todisteet. Haasteessa kehotetaan vastaajaa myös muun muassa esittämään vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvauksista sekä liittämään asiakirja, johon mahdollinen vastustaminen perustuu. Haasteessa voi olla käräjäoikeuden erityinen kysymys vastaajalle, jos se tarvitsee vastaajalta vastauksen johonkin tiettyyn kysymykseen.

Haasteessa on ilmoitettava määräaika, johon mennessä vastaajan tulee toimittaa vastineensa tuomioistuimen kansliaan. Poikkeuksellisesti määräaikaa voidaan pidentää erityisen syyn vuoksi. Mikäli vastaajaa pyydetään vastaamaan suullisesti, tuomioistuin kutsuu kantajan ja vastaajan suullisen valmistelun istuntoon sekä ilmoittaa istunnon ajankohdan ja paikan.

Haasteessa on ilmoitettava seuraamukset sille, jos vastaaja jättää vastaamatta tai ei saavu suullisen valmistelun istuntoon. Asia, jossa sovinto on sallittu, voidaan ratkaista muun muassa silloin, jos vastaaja ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa tai kanteen vastustamiselle ei ole esitetty perusteita ollenkaan. Tällöin kanne hyväksytään yksipuolisella tuomiolla.

Asia voidaan joissakin tilanteissa ratkaista ilman haasteen antamista. Esimerkiksi kantajan kannetta ei tutkita, jos kantaja ei korjaa haastehakemuksen tarkistuksessa löydettyjä ja ilmoitettuja puutteita, ja lisäksi haastehakemus on liian puutteellinen oikeudenkäynnin perustaksi. Tuomioistuin voi myös hylätä kanteen, jos siinä esitetty vaatimus on selvästi perusteeton. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa