Minilex - Lakipuhelin

Haaste riita-asiassa ja kirjallisen vastauksen pyytäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin antaa riita-asiassa vastaajalle tiedoksi haasteen, jossa se kehottaa vastaajaa antamaan vastauksensa kanteeseen kirjallisessa muodossa. Joskus myös suullisen vastauksen antaminen voi olla tietyin edellytyksin mahdollista, mutta yleensä vastaajan on annettava vastauksensa kirjallisesti.

Vastaajaa kehotetaan haasteessa ilmoittamaan kirjallisessa vastauksessaan tietyistä asioista. Hänen tulee tuomioistuimelle antamassaan kirjallisessa vastauksessa joko myöntää kanteessa esitetyt seikat tai vastustaa kannetta. Jos vastaaja myöntää kanteen, hän ei vastusta sen hyväksymistä, kun taas puolestaan vastustamalla kannetta vastaaja haluaa, että kanne hylätään. Vastaaja voi vastustaa kannetta useammalla eri tavalla. Vastaajan vastustaessa kanteen hyväksymistä, hänen tulee ilmoittaa vastustamiselleen asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset perusteet. Vastaajan tulee esittää kirjallisen vastauksen tueksi todisteet sekä ilmoittaa, mitä hän haluaa näyttää niiden avulla toteen. Vastaaja voi vaatia vastauksessaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista niin halutessaan. Lisäksi kirjallisen vastauksen tulisi sisältää tarvittaessa liitteenä asiakirja, johon kanteen vastustaminen perustuu sekä kirjalliset todisteet, joihin vastaaja vetoaa vastauksessaan. Kirjallisessa vastauksessa vastaajan on mahdollista tehdä väite myös siitä, että tuomioistuin ei voi ottaa kyseessä olevaa asiaa tutkittavakseen.

Riita-asiassa tuomioistuin antaa vastaajalle tiedoksi haasteen, jossa se kehottaa vastaajaa antamaan vastauksensa kanteeseen yleensä kirjallisesti. Haasteesta riita-asiassa ja kirjallisesta vastauksesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa