Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen määräys lapsen tapaamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on laitettu vireille tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaaasiassa väliaikaisen määräyksen. Väliaikaisessa määräyksessä tuomioistuin määrää esimerkiksi tapaamisoikeudesta tai tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Väliaikaisen määräyksen on tarkoitus turvata lapsen asuminen ja tapaamisoikeus nimensä mukaan ainoastaan väliaikaisesti.

Tuomioistuimen antaman väliaikaisen määräyksen on tarkoitus toteuttaa jo vallitsevia tosiasiallisia olosuhteita. Sen ei siis ole tarkoitus tarpeettomasti muuttaa oikeudellisia ja tosiasiallisia olosuhteita lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Väliaikaisen määräyksen antamiseen ei ole tuomioistuimella velvollisuutta. Tuomioistuin voi siis harkintavaltansa mukaisesti antaa määräyksen, jos se olosuhteet huomioon ottaen arvioi sen olevan tarpeellista lapsen edun turvaamisen kannalta. Väliaikaismääräyksen tarve voi tulla ilmi asianosaiselta, mutta tuomioistuin voi antaa määräyksen myös omasta aloitteestaan viran puolesta.

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta. Se on voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää asiasta lopullisesti, ellei päätöstä sitä ennen peruuteta tai muuteta. Mikäli asianosaiset eivät noudata tuomioistuimen antamaa väliaikaista määräystä, voidaan määräys panna täytäntöön ja se toimii täytäntöönpanon perusteena. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa