Minilex - Lakipuhelin

Voiko legaatti syrjäyttää lakiosan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perittävällä on oikeus testamentilla määrätä, kuinka hänen omaisuutensa tulee jaettavaksi hänen jälkeensä. Testamentti voi olla yleistestamentti, jolla testamentin saajalle osoitetaan oikeus koko jäämistöön tai suhteelliseen osaan siitä. Esimerkiksi ”Jälkeenjäävä omaisuuteni on jaettava tasan lastenlasteni kesken”. Tai legaatti, joka on niin sanottu erityisjälkisäädös, jolla testamentin saajalle osoitetaan jäämistöstä tietty omaisuus, kuten kiinteistö. 

Pääsääntönä perinnönjaossa on, että legaatti täytetään jakamattomasta pesästä. Legaatin saaja saa tällöin hänelle osoitetun omaisuuden ennen kuin muuta omaisuutta aletaan jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Lakiosaperillisen oikeus lakiosaan on vahva ja se on lähtökohtaisesti syrjäyttämätön. Edes testamentin määräyksellä oikeutta lakiosaan ei voida poistaa. Legaattia ei siten voida täyttää silloin, kun se on niin arvokas, että sen täyttäminen lakiosia loukkaamatta on mahdotonta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun jäämistön varallisuus muodostuu pääosin kiinteistöstä, josta perittävä on määrännyt legaatilla. Jos legaatti täytettäisiin, ei jäämistöön jäisi enää varoja lakiosien suorittamiseksi.

Legaatin saajalle on kuitenkin säädetty oikeus maksaa lakiosaa loukkaava määrä rahassa lakiosaperilliselle. Tällöin legaatin saaja voi pitää testamentilla saamansa omaisuuden, kunhan huolehtii lakiosien maksamisesta. Legaatti ei siis väisty lakiosan tieltä, jos legaatin saaja on halukas lunastamaan sen kuolinpesästä. Jos lakiosaa loukkaavia legaatin saajia on useampia kuin yksi, jakautuu vastuu suoritusvelvollisuudesta suhteellisesti heidän kesken. Tarkempaa tietoa suoritusvelvollisuuden jakautumisesta yksittäistapauksissa saat lakimieheltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »