Minilex - Lakipuhelin

Osittainen lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osittainen lakiosasta luopuminen on poikkeus siihen sääntöön, jonka mukaan osittainen perinnöstä luopuminen ei ole mahdollista ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia. Korkein hallinto-oikeus on antanut osittaisesta lakiosasta luopumisesta ratkaisun, jonka mukaan rintaperillinen voi vaatia lakiosaa alemmasta arvosta kuin mihin hänellä olisi lain mukaan oikeus, eikä hänen katsota ottaneen vastaan koko lakiosaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että lakiosaperillinen ei joudu maksamaan perintöveroa koko lakiosastaan, jos hän luopuu siitä osittain. Hänen ei katsota myöskään lahjoittavan osaa perinnöstään testamentin saajalle, jolloin testamentin saajalla ei ole velvollisuutta maksaa lahjaveroa.

Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa lakiosaperilliset vaativat lakiosiaan vain verovapaaseen 19 990 euroon saakka ja hyväksyivät testamentin muilta osin. Tuomioistuin katsoi, että lakiosaperilliset voivat tehokkaasti vaatia vain osaa lakiosastaan ilman, että heille määrätään perintöveroa koko lakiosasta. Perintö tuli muilta osin verottaa testamentin saajilla.

Osittaista lakiosasta luopumista ei siis katsota osittaiseksi perinnöstä luopumiseksi, eikä se siten aiheuta ylimääräisiä perintö- ja lahjaveroseuraamuksia. Tämä ratkaisu tarjoaa myös hyvän verosuunnittelumahdollisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa