Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan maksaminen rahana

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perillisen oikeutta lakiosaan ei voida testamentilla poistaa. Testamentin saajalla on kuitenkin aina oikeus maksaa lakiosa rahana, ellei perittävä ole tätä nimenomaisesti testamentissaan kieltänyt. Tähän oikeuteen ei vaikuta se, minkälaista omaisuutta jäämistössä on. Perittävä on kuitenkin voinut testamenttiin kirjata, että lakiosa on maksettava tietyn laatuisena omaisuutena ja tätä toivomusta on kunnioitettava.  Oikeus lakiosan maksamiseen rahana koskee niin yleistestamentin kuin legaatinkin saajaa.

Testamentin saajan on maksettava lakiosa kohtuullisen ajan kuluttua. Lakiosaperillinen saa määritellä mikä on kohtuullinen aika. Ellei rahasuoritusta kohtuullisessa ajassa tapahdu, on lakiosaperillisellä oikeus saada lakiosansa jäämistön varoista. Kun testamentin saaja on suorittanut lakiosan perilliselle, ei tällä ole enää mitään oikeutta kuolinpesän varoihin.

Vaikka lakiosaperilliset voidaan näin maksaa ulos pesästä ilman, että heille tarvitsee jakaa varsinaista jäämistövarallisuutta, on kuitenkin muistettava, että leskellä on aina vähimmäissuoja myös testamentin saajaa vastaan. Tämä voi rajoittaa jäämistövarallisuudesta määräämistä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »