Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan suhde vainajan puolison oikeuksiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vainajan puolisolla eli leskellä on lain nojalla oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä tai muuta jäämistöön kuuluvaa lesken kodiksi sopivaa asuntoa. Edellytyksenä kuitenkin on, että lesken omaan varallisuuteen ei sisälly kodiksi sopivaa asuntoa. Myös yhteisessä kodissa sijaitseva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä lesken hallintaan. Kyse on lesken vähimmäissuojasta, johon hänellä on oikeus rintaperillisen jakovaatimuksen ja testamentinsaajan oikeuden estämättä. Vähimmäissuojan tarkoituksena on turvata lesken asema ja asumisolosuhteet.

Lesken vähimmäissuojasta johtuen on mahdollista, ettei rintaperillinen saa vallintaansa välittömästi mitään vainajan jäämistöön kuuluvaa omaisuutta. Lesken vähimmäissuoja on siten vahvempi kuin rintaperillisen lakiosaoikeus. Rintaperillisen oikeus joutuu väistymään lesken oikeuden tieltä. Jos vainajan jäämistöön ei kuulu muuta kuin vähimmäissuojaan sisältyvää omaisuutta, rintaperillisen lakiosan toteuttaminen on lykätty tapahtuvaksi lesken kuolemaan jälkeen tai siihen ajankohtaan, kun lesken oikeus muusta syystä lakkaa. Erotuksena rintaperillisen lakiosaoikeuteen leski ei saa omaisuutta omistusoikeuksin eikä leski voi myöskään puuttua perittävän tekemiin luovutuksiin.

Käytännössä puolisot tekevät myös keskinäisiä testamentteja lesken aseman turvaamiseksi. Keskinäisiin testamentteihin liittyy varsin usein toivomus, jossa rintaperillisiä kehotetaan olemaan vaatimatta lakiosaa lesken eläessä. Sanktiona toivomuksen noudattamatta jättämisestä saattaa testamentissa olla lisämääräys, jonka mukaan lakiosavaatimuksen lesken eläessä esittäneellä ei ole oikeutta saada muuta kuin lakiosansa ja vapaaosat on jaettava muiden rintaperillisten kesken. Vaikka rintaperilliset yleensä noudattavat tällaista toivomusta, ei se ole juridisesti sitova. Lakiosaoikeutta toteutettaessa on joka tapauksessa otettava huomioon sekä lesken vähimmäissuoja että mahdollinen keskinäinen testamentti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa