Minilex - Lakipuhelin

Suhteellinen lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöosuudet määritellään yleisesti suhdelukuina. Suhteellinen lakiosa tarkoittaa siis sitä suhdelukua, jonka mukaisesti lakiosa määräytyy. Lainsäädännön mukaan lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta perintöosasta.

Esimerkki

A:n kuollessa hänellä on aviopuoliso ja kaksi lasta B ja C. A on määrännyt testamentilla omaisuudestaan lesken hyväksi. B ja C vaativat lakiosiaan. Osituksen jälkeen kuolleen puolison jäämistöstä erotetaan lakiosat. Jos A ei olisi määrännyt jäämistöstään testamentilla, jakaisivat B ja C sen puoleksi eli jäämistöstä tulisi molemmille 1/2. Lakiosat ovat kuitenkin puolet lakisääteisestä perintöosasta eli tässä tapauksessa 1/4.

Oletetaan, että B olisi kuollut ennen A:ta ja häneltä jäisi kaksi lasta D ja E. Tällöin D ja E jakaisivat sijaantuloperillisinä B:n osuuden. Eli heidän suhteellinen lakiosansa olisi 1/8.

Suhteellisen lakiosan perusteella on mahdollista määritellä arvomääräinen lakiosa. Jäämistön reaalisesta arvosta erotetaan lakiosaperilliselle tämän suhteellista lakiosaa vastaava määrä perintöä.

Suhteellinen lakiosa on yksinkertaista määrittää, jos perilliselle jää vain biologisia lapsia tai vahvan adoption piiriin kuuluvia lapsia. Jos kuolinpesässä on osakkaana heikon adoption piiriin kuuluvia perillisiä, on lakiosien laskemisessa oltava tarkkana, sillä siihen liittyy poikkeavia säännöksiä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa