Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja kaksi lasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakiosa on puolet perillisille lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus lakiosaan, ellei perittävä ole nimenomaisesti tehnyt lasta perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekeminen on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Lakiosaa laskettaessa sekin, joka on tehty perinnöttömäksi, on joka tapauksessa otettava huomioon. Biologisten lasten lisäksi ottolapsilla on oikeus lakiosaan. Jos perittävällä on siis kaksi lasta, on kummankin lapsen perintöosa 1/2 ja vastaavasti lakiosa 1/4.

Lakiosa lasketaan jokaisen lapsen osalta erikseen. Jokaisen lapsen on itse vaadittava lakiosaa eli esitettävä lakiosailmoitus testamentin saajalle. Lisäksi jokaisella lapsella on itsenäinen valta vaatia tiettyjen perittävän eläessään tekemien vastikkeettomien luovutusten huomioon ottamista jäämistöä jaettaessa. Tällaisia vastikkeettomia luovutuksia ovat esimerkiksi perittävän antama ennakkoperintö, suosiolahja, testamenttiin rinnastuva lahja sekä perittävän maksamat ylisuuret henkivakuutusmaksut. Arvomääräisen lakiosan suuruus voi siten vaihdella kahdenkin lapsen kesken, jos toinen lapsista ei vaadi ollenkaan lakiosaansa tai tiettyjen vastikkeettomien luovutusten huomioon ottamista.

On syytä siis muistaa, että jokainen lapsi on itse vastuussa lakiosansa toteutumisesta. Yhden lapsen tekemä vastikkeettomia luovutuksia koskeva lisäysvaatimus ei koidu suoraan lain nojalla toisen lapsen hyväksi. Myöskään lakiosailmoitusta, jonka yksi lapsista on tehnyt, ei lueta toisen lapsen hyväksi. Koska arvomääräisten lakiosien suuruudet saattavat vaihdella, kannattaa lakiosia laskettaessa olla tarkkana silloin, kun perittävällä on useampia lapsia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa