Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen. Lakiosaperillinen voi kuitenkin luopua lakiosastaan. Lakiosan luovutus voi tapahtua sekä perittävän eläessä että tämän kuoltua. Perinnöstä luopumisen vaikutus lakiosaan riippuu luopumisen ajankohdasta.

Perittävän eläessä perillinen voi hyväksyä perittävän tekemän testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Lakiosaperillinen on perittävän eläessä perinnöstä luopuessaan oikeutettu saamaan lakiosaa vastaava kohtuullinen vastike. Käytännössä luopumisesta maksettavan vastikkeen pitäisi vastata sitä arvomääräistä lakiosaa, johon lakiosaperillinen olisi oikeutettu, jos perittävä olisi kuollut luopumishetkellä. Perillinen ei kuitenkaan saa lakiosaansa eikä kohtuullista vastiketta, jos hänen puolisonsa saa testamentin nojalla tai hänen jälkeläisensä saavat lain tai testamentin nojalla lakiosaa vastaavan omaisuuden. Sen sijaan perittävän kuoltua perillinen voi luopua oikeudestaan, jos hän ei ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, jotka katsottaisiin perinnön vastaanottamiseksi. Myös perittävän kuoltua luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Perittävän kuoleman jälkeen lakiosaperillisellä ei ole oikeutta saada erityistä korvausta luopumisestaan. Tällöin luopujan osuuden saa se, jolla olisi ollut oikeus perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Luopuessaan lakiosastaan perittävän kuoltua perillinen ei voi myöskään vedota testamentin tehottomuuteen.

Perittävän elinaikana ei voi siis käytännössä luopua sitovasti lakiosasta. Joko rintaperillinen tai hänen puolisonsa tai jälkeläisensä saavat lakiosaa vastaavan arvomäärän omaisuutta. Sitä vastoin perinnöstä luopuminen perittävän kuoltua kattaa samalla lakiosaoikeudesta luopumisen, ellei luopuja muuta mainitse.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa