Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan loukkaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rintaperilliselle on turvattu oikeus lakiosan saamiseen perinnönjättäjän jälkeen. Lakiosan toteuttamista tulee lähtökohtaisesti erikseen vaatia. Lakiosa on määritelty siten, että se on puolet siitä perintöosan arvosta, jonka perillinen saisi perimysjärjestyksen perusteella. Testamentin avulla lapset voidaan siten osittain syrjäyttää perinnöstä. Koska lakiosa on vain puolet jäämistön kokonaisarvosta, perittävällä on mahdollisuus määrätä puolet omaisuudestaan haluamalleen henkilölle. Rintaperillisellä sen sijaan tarkoitetaan perinnönjättäjän lasta, ottolasta tai heidän jälkeläistään. Lakiosaoikeuden avulla rintaperillisille on pyritty turvaamaan osuus pesästä sellaisissa tilanteissa, joissa hänet on syrjäytetty perinnöstä testamentilla tai jos testamentin täysimääräisen toteuttamisen jälkeen pesässä ei ole tarpeeksi varallisuutta perintöosan toteuttamiseksi.

Lakiosaa loukkaava testamentti on tehoton rintaperillistä kohtaan. Testamentin täyttäminen estyy siltä osin kuin se loukkaa lakiosaa, mikäli lakiosaa loukkaava testamentti on tehty, mutta rintaperillinen esittää määräajan kuluessa lakiosavaatimuksen testamentinsaajalle. Tilanne voi myös osoittautua sellaiseksi, että testamentinsaaja velvoitetaan suorittaman lakiosasta puuttuva osa rintaperilliselle. Mikäli testamentissa ei ole erilistä kieltoa, testamentin saaja saa lähtökohtaisesti suorittaa lakiosasta puuttuvan osan myös rahana perillisen määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Tällöin testamentti jää voimaan. Rintaperillisellä on oikeus hakea kanteella lakiosan täydennystä silloin, kun perittävän elinikänsä aikana tekemät vastikkeettomat luovutukset ovat esteenä lakiosan toteuttamiselle.

Rintaperillisen lakiosavaatimuksia kohtaan lesken asema on testamentin saajasta eroavalla tavalla vahva. Lesken vähimmäissuoja syrjäyttää perillisten lakiosaoikeuden. Lesken vähimmäissuojan voidaan katsoa kattavan oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja siihen kuuluva tavanomainen asuinirtaimisto. Lakiosan toteuttaminen estyy, mikäli se koostuu lesken vähimmäissuojaan kuuluvasta omaisuudesta. Lakiosan toteuttaminen siirtyy siihen ajankohtaan, jona lesken oikeus lakkaa. Lisäksi on myös mahdollista, että lakiosa kaventuu. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen silloin, kun leski hyödyntää oikeuttaan olla maksamatta tasinkoa avio-oikeuden mukaisesta omaisuudesta perillisille. Lakiosan loukkaamista koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä lakimiehiemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa