Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan laskeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perittävä ei ole tehnyt testamenttia ja hänellä on  rintaperillisiä, jäämistö jaetaan pääsäännön mukaan tasan näiden perillisten kesken. Jos perittävä on testamentannut omaisuuttaan rintaperillisten lakiosaoikeutta loukaten, rintaperillisillä on lakiin perustuva oikeus lakiosavaatimuksen esittämällä saada lakiosaa vastaava osuus jäämistön arvosta testamentista huolimatta. Lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta perintöosasta. Esimerkiksi jos jäämistöä jäi 100 000 euroa ja lapsia on kaksi, perintöosa on 50 000 euroa ja lakiosan suuruus 25 000 euroa lasta kahden. Jos testamenttia ei tässä tilanteessa olisi, kumpikin lapsi saisi normaalitilanteessa 50 000 euroa jäämistöstä. Jos rintaperillinen luopuu perinnöstä tai jos hänet on tehty kokonaan perinnöttömäksi, menee hänen lakiosansa hänen sijaantuloperillisilleen.

Jos perittävältä jää sekä biologisia rintaperillisiä  että ottolapsia, lakiosan laskeminen vaatii erityistä huolellisuutta.Ottolapsella on oikeus lakiosaan ottovanhempansa jälkeen riippumatta siitä, milloin adoptio on tapahtunut. Kuitenkin jos adoptio on tapahtunut ennen 1.1.1980 rintaperillisten lakiosan laskemiseen sovelletaan erityissäännöksiä. Ottolapsisuhteissa myös sijaantuloperimystä koskevat säännökset voivat poiketa tietyissä tilanteissa rintaperillisten normaaleista sijaantulontulomääräyksistä.

Lakiosaa laskettaessa huomioon otettaviksi voivat tulla ennakkoperintönä esimerkiksi perittävän eläessään antamat lahjat. Jos perillinen on jo saanut ennakkoperintönä lakiosaansa vastaavan osuuden kokonaan tai osittain, hänen lakiosansa pienenee jo saadun määrän verran. Voi siis olla, että tietyissä tilanteissa lakiosaa ei tule lainkaan maksettavaksi tai rintaperillisten lakiosat poikkeavat toisistaan.

Lakiosan laskeminen on usein vaikeaa. Huomioitaviksi tulevat esimerkiksi omaisuuden arvostamiskysymykset, perittävän aviosääty, jäämistöön tehtävät laskennalliset lisäykset, testamentit, lasten lukumäärä ja jopa se, kuinka paljon lakiosaansa kukin rintaperillinen vaatii,eli vaatiiko rintaperillinen lakiosaansa kokonaan vai ainoastaan osittain. Yleensä lakiosalaskelman tekeminen onkin syytä jättää lakimiehen tehtäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa