Minilex - Lakipuhelin

Ylisuuret henkivakuutusmaksut ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle, on perittävän suorittamat vakuutusmaksut perintöosaa määrättäessä luettava jäämistön varojen lisäykseksi, jos ne eivät ole olleet kohtuullisessa suhteessa hänen oloihinsa ja varoihinsa. Lisäys tehdään kuitenkin enintään vakuutusmäärään saakka. Tämän johdosta lakiosa saa suojaa perittävän varallisuuden vähentymisen vuoksi. Olennaista on, onko vakuutuksenottaja määrännyt edunsaajan vai ei. Jos ei, kuuluu vakuutuskorvaus jäämistövarallisuuteen ja tällöin ei myöskään lakiosan suojaaminen ole tarpeellista. Lakiosan suojaaminen voi tulla kyseeseen silloin kun edunsaajaksi on määrätty vain osa rintaperillisistä, puoliso tai joku ulkopuolinen henkilö.

Lakiosaa laskettaessa ei oteta välttämättä huomioon koko vakuutusajalta suoritettuja vakuutusmaksuja. Ainoastaan sellaiset maksut huomioidaan, jotka ovat olleet maksuhetkellä kohtuuttomia perittävän oloihin ja varallisuuteen nähden. Lähtökohtaisesti kyse on yksittäisen ylisuuren maksun lisäämisestä jäämistön arvoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö maksut pidemmältäkin ajalta voisi tulla huomioiduksi. Se milloin vakuutusmaksut ovat ylisuuria ja kuinka niiden kohtuuttomuutta arvioidaan ei ole aina yksinkertaista. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa