Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa lahjasta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle tai adoptiolapselle kuuluvaa lakisääteistä perintöosuuden puolikasta vainajan jäämistöstä. Saadakseen lakiosansa perillisen pitää sitä itsenäisesti vaatia. Lahjalla tarkoitetaan perittävän eläessään antamia tavanomaista suurempia lahjoituksia, jollaisena tulevat kyseeseen ennakkoperintö, suosiolahja ja testamenttiin rinnastuva lahja. Nämä tehdään laskennallisiksi lisäyksiksi reaaliseen jäämistön säästöön.

Rintaperillisen saama omaisuus on lain mukaan ennakkona vähennettävä tämän perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen ole otaksuttava tarkoitetun. Toisin sanoen, mikäli rintaperillinen on saanut esimerkiksi lahjoituksen perittävän eläessä joko rahana tai muuna omaisuutena, oletetaan se pääsääntöisesti ennakkoperinnöksi. Perittävä on kuitenkin voinut nimenomaisella määräyksellään siitä, että omaisuudensiirrossa ei ole kyse ennakkoperinnöstä, poissulkea ennakkoperintöolettaman. Toisaalta tällöin omaisuus voidaan huomioida suosiolahjana.

Lain mukaan lakiosan suuruutta laskiessa huomioidaan myös perittävän rintaperilliselleen tai adoptiolapselleen tai tämän jälkeläiselle tai näiden puolisoille antamansa sellainen lahja, jonka tarkoituksena on ilmeisesti ollut suosia sen saajaa toisen lakiosaperillisen vahingoksi. Suosiolahjan käsite on rajattu kuitenkin pois perittävän oman aviopuolison tai avopuolison kohdalta. Jos perittävä on antanut esimerkiksi aviopuolisolleen lahjan, ei tätä lahjaa lisätä jäämistön säästöön. Suosiolahja voi olla ollut myös osittain vastikkeellinen. Näin ollen suosiolahjaa arvioitaessa on käytettävä kokonaisharkintaa. Suosiolahja pitää joka tapauksessa huomioida, kun lakiosaa perilliselle lasketaan. Toisin sanoen, suosiolahja huomioidaan ilman lakiosan täydennyskannetta tai muutakaan kannetta. Jos kuitenkin vaatimus suosiolahjan huomioonottamisesta on hylätty, voi perillinen nostaa perinnönjaon moitekanteen. Jos suosiolahjaa koskeva vaatimus on hyväksytty, mutta kuolinpesän varat eivät riitä lakiosan suorittamiseen, voi perillinen nostaa lakiosan täydennyskanteen.

Testamenttiin rinnastuvasta lahjasta puhutaan niissä tilanteissa, kun perittävä lahjoittaa omaisuuttaan tietäen, että hänen hetkensä on pian käsillä. Näin ollen, testamenttiin rinnastuvasta lahjasta ei voida puhua, mikäli perittävä on elänyt vielä vuosikausia lahjan antamisen jälkeen. Toisaalta mikäli terve henkilö kuolee yllättävästi, ei hänen antamiaansa lahjoituksia siis pidetä testamenttiin rinnastuvina lahjoina, vaikka ne olisivatkin tehty lähellä hänen poismenoaan. Testamenttiin rinnastuva lahja on ainoa laskennallinen lisäys, jonka perittävä on voinut antaa kelle tahansa henkilölle, jopa puolisolle tai säätiölle. Nämä otetaan huomioon lakiosaa laskettaessa laskennallisina lisäyksinä.

Mikäli rintaperillinen on saanut vainajan eläessä perintöosansa ennakkoa, ei hänen tarvitse maksaa takaisin lakiosan ylittävää osuutta kuolinpesään. Perintöosan ylittävää osaa ei lisätä jäämistön säästöön. Tässä kannattaa olla tarkkana. Jos esimerkiksi rintaperillinen on saanut vainajalta eläessään 10 000 euron arvoisen auton, auton arvo vähentää rintaperilliselle kuuluvaa lakiosaa sanotun summan verran. Toisin sanoen, jos laskennalliseksi lakiosaksi lasketaan 25 000 euroa, rintaperilliselle kuuluu jäämistöstä vielä ainakin 15 000 euroa. Toinen esimerkki, jossa on useampia rintaperillisiä A, B ja C: A on saanut ennakkoperintöä 20 000 euroa reaalisen jäämistön säästön ollessa 10 000 euroa.  Tällöin laskennalliset lisäykset tehden, kunkin rintaperillisen laskennallinen lakiosan suuruus on 10 000 euroa. A on saanut perintöosansa ylittävän ennakkoperinnön. A:lle ei tule enää suorittaa lakiosaa lisää. Täten jäämistön säästö jaetaan siten, että B ja C saavat kumpikin 5 000 euroa.

Perintöoikeudelliset asiat saattavat olla mutkikkaita ja herättää hämmennystä. Mikäli perintöoikeudelliset asiat vaivaavat mieltäsi, ota yhteys auttavaan lakimieheemme.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »