Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja rintaperillinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus lakiosaan turvaa rintaperillisen asemaa perinnönjaossa. Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli hänen lapsensa. Myös perinnönjättäjän ottolapsilla on oikeus lakiosaan. Jos perinnönjättäjän jälkeläinen tai ottolapsi on kuollut, lakiosaan oikeutettuja ovat heidän jälkeläisensä.

Pääsäännön mukaan kukin perinnönjättäjän lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Lakiosa on puolet rintaperillisille lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Jos rintaperillisiä on siis esimerkiksi 3, on kunkin perintöosa 1/3 ja lakiosa 1/6 jäämistön arvosta. Vaikka perinnönjättäjä olisi testamentannut koko jäämistönsä muulle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen voi lakiosavaatimuksen esittämällä saada osuutensa jäämistöstä. 

On tärkeää muistaa, ettei rintaperillinen kuitenkaan saa lakiosaansa automaattisesti. Lakiosan saadakseen rintaperillisen on tehtävä lakiosailmoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rintaperillisen on ilmoitettava lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle. Ilmoitus on tehtävä haastemiehen välityksellä tai muutoin todisteellisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu perilliselle laissa säädetyllä tavalla tiedoksi.

Lainsäädäntö mahdollistaa tietyissä tilanteissa rintaperillisen perinnöttömäksi tekemisen. Tällöin rintaperillinen menettää oikeutensa myös lakiosaansa.  Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Peruste perinnöttömäksi tekemiselle on myös perillisen jatkuvasti viettämä kunniaton tai epäsiveellinen elämä. Edellä mainitut perusteet on kuitenkin niihin vedottaessa näytettävä toteen, mikä voi olla käytännössä hankalaa. Perittävän on määrättävä perinnöttömäksi tekemisestä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Rintaperillinen jää suoraan lain nojalla perinnöttä, jos hän on aiheuttanut vainajan kuoleman tahallisella rikoksella.

Rintaperillisen lakiosaan liittyvät tapaukset saattavat olla varsin monimutkaisia. Minilexin lakimiehet ovat apunasi kaikissa perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissäsi.  

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa