Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan vaatiminen lakiosavaatimuksella

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosaa täytyy vaatia. Tapa jolla vaatimus esitetään riippuu siitä, tehdäänkö vaatimus perittävän antaman lahjan, ylisuuren henkivakuutusmaksun vai testamentin vuoksi. Jos lakiosavaatimus tehdään lakiosaa loukkavan testamentin vuoksi, perillisen tulee esittää lakiosaa koskava vaatimus testamentin saajalle kuudessa kuukaudessa siitä, kun tieto testamentista on annettu säädetyn järjestyksen mukaisesti perilliselle.

Lakiosavaatimuksen tekeminen on suoritettava joko haastemiehen välityksellä tai vastaavasti muuten todisteellisesti. On myös mahdollista, että testamentin saaja välttelee lakiosaa koskevan vaatimuksen tiedoksiantoa, jolloin tällaisen vaatimuksen ilmoittaminen saattaa osoittautua hankalaksi toimeksi. Mikäli asiassa ilmenneiden seikkojen myötä on pääteltävissä, ettei vaatimuksen ilmoittaminen testamentin saajan toiminnan vuoksi ole mahdollista, lakiosaa koskevan vaatimuksen ilmoittaminen voidaan suorittaa myös ilmoittamalla siitä kyseessä olevan aikavälin puitteissa julkaistavassa virallisessa lehdessä. Näin voidaan toimia myös tilanteessa, jossa testamentin saajan asuinpaikasta ei olla tietoisia. Usein lakiosan vaatiminen suoritetaan todisteellisesti siten, että testamentin tiedoksiantoa suoritettaessa rintaperillinen lisää testamenttitiedoksiantoon tiedoksisaantoilmoituksen lisäksi merkinnän siitä, että tämä aikoo vaatia lakiosaa itselleen.

Mikäli perillinen on perittävän kuoleman jälkeen luopunut hänelle kuuluvasta lakiosasta, hänellä ei ole enää oikeutta vedota testamentin tehottomuuteen ja vaatia lakiosaansa itselleen. Oikeus vaatia lakiosaa ei myöskään siirry perilliseltä hänen velkojilleen. Perillisen halutessa varmistaa ja turvata oikeuksiensa toteutuminen testamenttia ja lakiosaa koskevissa tilanteissa kannattaa kääntyä lakimiehemme puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »