Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Lakiosaan ovat oikeutettuja vain rintaperillinen sekä ottolapsi ja heidän jälkeläisensä. Näin ollen esimerkiksi velkojilla ei ole oikeutta vaatia lakiosaa. Lakimääräinen perimysjärjestys lähtee siitä, että samassa sukulaissuhteessa perittävään olevat henkilöt saavat saman suuruiset osuudet jäämistöstä. Esimerkiksi kahdesta lapsesta kukin saa ½ jäämistöstä. Lakiosa on tällöin puolet tästä, eli ¼ jäämistöstä.

Rintaperillisen oikeus lakiosaan tarkoittaakin sitä, että perittävän tekemästä pätevästä testamentista huolimatta rintaperillisellä on oikeus saada lakiosaansa vastaava arvomäärä omaisuutta. Toisin sanoen aviopuolisoiden välinen keskinäinen testamentti ei poista rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosa lasketaan jokaisen perillisen osalta itsenäisesti.

Jotta perillinen voi saada lakiosansa, täytyy hänen tehdä testamentin saajalle lakiosailmoitus. Testamentin saajalle annettavan ilmoituksen on oltava sillä tavoin yksiselitteinen, että ilmoituksen vastaanottaja voi objektiivisesti arvioiden käsittää sen merkityksen. Jos testamentin saajia on enemmän kuin yksi, on lakiosailmoitus tehtävä erikseen jokaiselle saajalle.

Sen, joka väittää tehneensä lakiosailmoituksen laissa säädetyllä tavalla, on pystyttävä näyttämään väitteensä toteen. Näyttövelvollisuus siitä, että lakiosailmoitus on tehty, onkin suhteellisen ankara. Siten ilmoitus, joka on tehty perunkirjoituksessa uskottujen miesten läsnä ollessa ja myös merkitty perukirjaan, ei täytä ilmoitukselle asetettuja vaatimuksia, jollei testamentin saaja todisteellisesti ole saanut vaatimusta tietoonsa.

Perillinen voi esittää lakiosavaatimuksensa perunkirjoitustilaisuudessa, jos myös testamentin saaja on läsnä tilaisuudessa. Asia kannattaa varmentaa merkitsemällä perukirjaan tieto esitetystä lakiosavaatimuksesta ja testamentin saajan kirjallinen vakuutus siitä, että hän on saanut ilmoituksesta asianmukaisesti tiedon.

Jos sinua jäivät askarruttamaan kysymykset esimerkiksi liittyen lakiosavaatimuksen tiedoksiantoon, on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa