Minilex - Lakipuhelin

Milloin lakiosa toteutetaan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosalla tarkoitetaan vainajan rintaperillisille tai heidän sijaantuloperillisilleen tulevaa osuutta vainajan jäämistöstä. Lakiosa vastaa puolta perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Mikäli vainajalla oli kaksi rintaperillistä ja jäämistössä jaettavaa omaisuutta on kuolinpesässä 10 000 euron arvosta saavat kumpikin rintaperillinen lakiosana 2500 euroa (10 000/2/2=2500). Loput kuolinpesän jaettavissa olevasta omaisuudesta ovat ns. vapaaosaa. Lakiosa otetaan huomioon pesänjakoa tehtäessä ja toteutetaan lähtökohtaisesti varsinaisen perinnönjaon yhteydessä.

Mikäli vainaja on tehnyt testamentin, joka loukkaa rintaperillisen oikeutta saada lakiosansa, on rintaperillisen lakiosansa saadakseen tehtävä lakiosailmoitus. Lakiosailmoituksella rintaperillinen ilmoittaa haluavansa toteuttaa lakiin perustuvan oikeutensa saada lakiosansa jäämistöstä. Mikäli testamentinsaaja ei halua luopua testamentin hänelle suomasta oikeudesta, tulee hänen ilmoituksen johdosta maksaa rintaperilliselle hänen lakiosaansa vastaava määrä rahana. Tällöin lakiosa toteutetaan osittain tai kokonaan testamentinsaajan tekemällä suorituksella.

Toisinaan lakiosaperillisen on nostettava kanne saadakseen koko tai osa lakiosaansa maksetuksi. Rintaperillinen voikin nostaa lakiosan täydennyskanteen, mikäli hän ei voi saada lakiosaansa vainajan reaalijäämistöstä. Käytännössä tämän kaltainen tilanne voi olla käsillä, kun perittävä on eläessään vähentänyt jäämistöään esim. antamalla ennakkoperintöä tai suosiolahjoja.

Lakiosajäämistön laskeminen voi toisinaan osoittautua hankalaksi. Epäselvyyksien vallitessa on hyvä turvautua lakimiehen apuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »