Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja suosiolahja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän elinaikanaan perilliselle antama muu kuin tavanomainen lahja on ennakkoperintöä. Ennakkoperintö otetaan laskennallisesti perinnönjaossa huomioon laskettaessa perintöosia. Perittävä on voinut kuitenkin erikseen määrätä, ettei lahjaa tule ottaa huomioon ennakkoperintönä. Jotta perittävä ei voisi ennakkoon lahjoittaa koko omaisuuttaan yhdelle perilliselle muiden perillisten vahingoksi pelkästään ilmoittamalla, että lahjaa ei katsota ennakkoperinnöksi, on säädetty suosiolahjasta.

Jäämistön varoihin on lisättävä sellainen perillisen rintaperilliselle, tämän jälkeläiselle tai puolisolle antama lahja, jonka tarkoituksena on ollut suosia sen saajaa muiden lakiosaperillisten vahingoksi. Jotta suosiolahja otettaisiin huomioon jäämistön varoissa laskennallisena lisäyksenä, edellytetään että lahjalla on ollut todellinen suosimistarkoitus. Tämän toteen näyttäminen voi olla vaikeaa. Perittävän antamat tavanomaiset lahjat eivät voi tulla huomioiduksi suosiolahjoina. Yleensä kun perittävä on lahjan antaessaan todennut, ettei sitä ole huomioitava ennakkoperintönä, syntyy aiheellinen oletus siitä, että tarkoituksena on ollut suosia yhtä perillistä muiden lakiosaperillisten kustannuksella. Jos perittävä on tasapuolisesti antanut lahjoja kaikille perillisilleen, ei suosimistarkoitus lähtökohtaisesti voi tulla kyseeseen.

Esimerkki

A:n kuollessa häneltä jää kaksi lasta B ja C. A:n kuolinpesässä on varoja 10 000 euroa. A on antanut B:lle suosiolahjan, jonka arvo on 90 000 euroa. Tällöin lakiosat lasketaan sen perusteella, että jäämistön varallisuus olisi yhteensä 100 000 euroa. Tässä tapauksessa C:n lakiosa on ¼ jäämistöstä, eli 25 000 euroa. Koska kuolinpesän varat eivät riitä lakiosan maksamiseen, on C oikeutettu hakemaan lakiosan täydennystä 15 000 euroa suosiolahjan saaneelta B:ltä.

Lakiosaperillisen tulee hakea lakiosansa täydennystä täydennyskanteella. Määräaika kanteelle on vuosi perittävän kuolemasta ja siitä kun perillinen on saanut tiedon suosiolahjasta. Viimeisin takaraja on kuitenkin kymmenen vuotta perittävän kuolemasta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa