Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen pidättäminen virantoimituksesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Virkamiehen virkatehtävien hoitaminen voidaan väliaikaisesti keskeyttää vastoin virkamiehen tahtoa pidättämällä virkamies virantoimituksesta. Virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä säädetään valtion virkamieslaissa.

Virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten vuoksi, jos näillä on vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Virantoimituksesta pidättäminen voi tapahtua myös silloin, jos viranomainen kieltäytyy laissa säädetyistä tutkimuksista tai tarkastuksista tai jos hän kieltäytyy antamasta terveydentilaansa koskevia tietoja. Virkamiehen sairaus, joka vaikuttaa ja haittaa olennaisesti viran hoitoa, voi olla syynä virantoimituksesta pidättämiseen. Virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta myös välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos irtisanomisen perusteena oleva teko tai laiminlyönti osoittaa virkamiehen siinä määrin soveltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoimitusta voida jatkaa tai jos virantoimituksen jatkuminen irtisanomisajan voin vaarantaa kansalaisen turvallisuuden.

Virantoimituksesta pidättämisestä päättäneen viranomaisen tulee seurata virantoimituksesta pidättämisen aiheuttaneita perusteita ja mikäli olosuhteet muuttuvat, tulee viranomaisen tehdä asiassa uusi päätös.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa