Minilex - Lakipuhelin

Kiinniotto ja turvallisuustarkastus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Poliisi, vartija ja järjestyksenvalvoja voivat tietyin edellytyksin tehdä kiinniotetulle henkilölle turvallisuustarkastuksen. Tarkastus voi kohdistua paitsi henkilöön itseensä myös tämän kantamuksiin.

Niin poliisilla, vartijalla kuin järjestyksenvalvojallakin on oikeus tarkastaa, ettei kiinniotetulla ole hallussaan vaarallisia esineitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen tai muille. Tällaisia esineitä ja aineita ovat esimerkiksi terä- ja ampuma-aseet, huumepiikit, räjähdysaineet tai kaasut. Sen sijaan lääkkeet eivät lähtökohtaisesti kuulu edellä tarkoitettuihin vaarallisiin aineisiin, eikä esimerkiksi vartijan tehtäviin kuulu tarkastaa, onko kiinniotetulla resepti hallussaan oleviin lääkkeisiin. Poliisi voi myös tarkastaa henkilön tämän tunnistamiseksi tarvittavien asiakirjojen löytämiseksi.

Turvallisuustarkastusta ei voida suorittaa mahdollisen anastetun tavaran etsimiseksi. Toisaalta joissakin tilanteissa voi olla itseapusäännöksen nojalla mahdollista pyrkiä saamaan anastettu omaisuus pois kiinniotetun hallusta.

Poliisin on tarvittaessa otettava löytämänsä vaaralliset esineet ja aineet pois tarkastettavalta. Vartijan ja järjestyksenvalvojan on luovutettava tarkastettavalta pois ottamansa esineet ja aineet poliisille.

Turvallisuustarkastus on pyrittävä tekemään hienotunteisuutta noudattaen ja puuttumatta tarkastetun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen enempää kuin on tarpeen. Turvallisuustarkastuksen tekemiseen ei pitäisi ryhtyä, jos se on selvästikin tarpeetonta.

Huomaa, että yllä on käsitelty vain kiinniottamisen yhteydessä tehtävää turvallisuustarkastusta. Turvallisuustarkastuksia tehdään muissakin tilanteissa. Turvallisuustarkastuksesta on lisäksi erotettava esimerkiksi poliisin suorittama henkilöntarkastus.

Lisätietoja voit kysyä lakipuhelimestamme.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa