Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinolaki ja vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen merkitsee vapaudenriistoa eli henkilön perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista. Henkilön oikeusturvan ja perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumisen vuoksi vangitsemisen perusteet on määriteltävä nimenomaisesti laissa. Säännösten on oltava mahdollisimman täsmällisiä ja tarkkarajaisia.

Pakkokeinolaissa säädetään rikoksesta epäillyn ja rangaistukseen tuomitun vangitsemisen edellytyksistä sekä uudelleen vangitsemisesta. Lisäksi siihen sisältyy vangitun oikeusturvaa takaava kohtuuttoman vangitsemisen kielto ja vaatimus vangitsemisvaatimuksen ilmoittamisesta pidätetylle ja hänen avustajalleen. Lisäksi siinä säädetään tuomioistuinmenettelystä vangitsemisasioissa. Laissa määritellään esimerkiksi vangitsemisesta päättävä viranomainen sekä vangitsemisvaatimuksen tekijä, muoto ja tekemisajankohta. Lisäksi säädetään vangitsemisvaatimuksen käsittelystä yleisesti, eri tahojen kuulemisesta ja esitettävästä selvityksestä. Lakiin sisältyy myös täytäntöönpanoon, muutoksenhakuun ja tiettyihin erityistilanteisiin liittyviä säännöksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa