Minilex - Lakipuhelin

Poliisin kiinniotto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisin kiinniotto-oikeudessa on kyse pakkokeinosta, jota saadaan käyttää vain, jos kiinniottoa voidaan pitää puolustettavana ottaen huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys ja rikoksen selvittämisen tärkeys. Kiinniottamisella ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä, eikä kiinniottamisella saa aiheuttaa kenellekään tarpeetonta haittaa tai vahinkoa.

Poliisimies saa rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn. Poliisimies saa myös ottaa kiinni rikoksesta epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Poliisimies saa lisäksi ottaa tuomioistuimen pääkäsittelyn tai päätösharkinnan aikana kiinni vastaajan, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä, jos kiinniottaminen on tarpeen hänen poistumisensa estämiseksi.

Jos pidättämiseen on edellytykset, poliisimies saa ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pidättämismääräystäkin, jos pidättäminen voi muuten vaarantua. Poliisimiehen on ilmoitettava kiinniottamisesta viipymättä pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle. Tämän on 24 tunnin kuluessa päätettävä, onko kiinni otettu päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Kiinnioton jatkuminen yli 12 tuntia edellyttää pidättämisen edellytysten olemassaoloa.

Kiinniotetulle on viipymättä ilmoitettava kiinniottamisen syy. Kiinniotetun vapaudenmenetyksestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä kiinniotetun osoituksen mukaan hänen läheiselleen tai muulle henkilölle. Ilmoitusta ei saa ilman erityistä syytä tehdä vastoin kiinniotetun tahtoa. Jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi, ilmoittamista kiinniottamisesta voidaan lykätä tai se voidaan jättää tekemättä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa