Minilex - Lakipuhelin

Vangitsemisen ajallinen kesto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on vapauteen kohdistuva pakkokeino, jolla pyritään turvaamaan esitutkinnan loppuvaihe, oikeudenkäynnin toimittaminen sekä rangaistuksen täytäntöönpano. Vangitseminen tulee erottaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta. Päätöksen vangitsemisesta tekee aina tuomioistuin. Tuomioistuimen on päätöstä tehdessään arvioitava, täyttyykö jokin laissa säädetyistä vangitsemisen edellytyksistä. Vangitseminen voi olla tarpeellista paon tai rikoksen jatkamisen estämiseksi. Henkilö voidaan vangita myös todisteiden hävittämisen tai sotkemisen taikka todistajien painostamisen välttämiseksi. Yleensä henkilö on pidätettynä poliisin toimesta silloin, kun tuomioistuin antaa päätöksen vangitsemisesta. Tällöin henkilön vapaudenmenetys jatkuu katkeamattomana sekä pidätyksen että vangitsemisen ajan, mutta hänen oikeudellinen asemansa muuttuu. Vangitsemisen ajalliselle kestolle ei ole asetettu enimmäisaikaa, joten vangitsemiseen perustuva vapaudenmenetys voi jatkua hyvinkin pitkään. Vangitsemisen kesto riippuu muun muassa epäillyn rikoksen laajuudesta ja siihen liittyvän tutkinnan etenemisestä.

Vangitsemista pidetään pakkokeinoista ankarimpana. Vangittua koskevan asian selvittäminen tulisikin hoitaa mahdollisimman joutuisasti, jottei vangitun vapautta rajoiteta pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä. Vangittu on päästettävä vapaaksi viimeistään silloin, kun perusteita vangitsemiselle ei enää ole. Tuomioistuin voi vapauttaa vangitun omasta aloitteestaan ilman ulkopuolista vaatimusta, mikäli katsoo vangitsemisen muuttuneen tarpeettomaksi. Vaikka vangitsemisen ajalliselle kestolle ei ole asetettu enimmäisaikaa, liittyy syytteen nostamiseen, oikeudenkäynnin pääkäsittelyn ajankohtaan sekä pääkäsittelyn lykkäämiseen välimääräaikoja. Välimääräaikojen tarkoituksena on jouduttaa asian käsittelyä kokonaisuudessaan. Jos syytettä ei ole nostettu siihen mennessä, kun tuomioistuin antaa vangitsemispäätöksen, tulee tuomioistuimen samalla asettaa kohtuullinen määräaika syytteen nostamiselle. Tarvittaessa tuomioistuin voi pidentää määräaikaa pyynnöstä. Vangittua koskevan rikosasian pääkäsittely on pidettävä kahden viikon kuluessa asian vireille tulosta tai syytteen nostamisesta. Kahden viikon määräaikaa voidaan pidentää, mikäli painavat syyt sitä edellyttävät. Jos rikoksesta syytetty on vangittu ja pääkäsittelyä joudutaan lykkäämään, tulee käsittelyä jatkaa kahden viikon kuluessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa