Minilex - Lakipuhelin

Kiinniotto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinniotto on rikoksen tekijän pysäyttämiseksi tarkoitettu pakkotoimi. Kiinniotto pakkokeinona jakautuu yleiseen eli ”jokamiehen” kiinniotto-oikeuteen sekä poliisin kiinniotto-oikeuteen.

Yleinen kiinniotto-oikeus tarkoittaa, että jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn. Oikeutta saadaan käyttää, jos rikoksesta saattaisi seurata vankeutta tai jos rikos olisi arviolta lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. Yleinen kiinniotto-oikeus koskee nimenomaisesti jokaista, ei ainoastaan rikoksen uhriksi joutunutta tai rikoksen vuoksi vahinkoa kärsinyttä henkilöä. Kiinniotettu henkilö on viipymättä luovutettava poliisille.

Kiinniotto-oikeus on rikosoikeudessa vastuusta vapauttava peruste. Se tarkoittaa, että jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja ilman, että kiinniottaja olisi voimakeinojen käytön vuoksi rikosoikeudellisessa vastuussa. Voimakeinojen tulee kuitenkin olla sellaisia, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina. Arvioinnissa otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin, mitä tahansa keinoja ei siten saa käyttää. Yleisessä kiinniotossa käytettyjen voimakeinojen liioittelu voidaan kuitenkin katsoa ns. anteeksiantoperusteeksi. Tällöin tekijä voidaan vapauttaa rangaistusvastuusta. 

Poliisi saa rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni rikoksesta epäillyn. Poliisi saa myös ottaa kiinni rikoksesta epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Poliisi saa lisäksi ottaa tuomioistuimen pääkäsittelyn tai päätösharkinnan aikana kiinni vastaajan, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä, jos kiinniottaminen on tarpeen hänen poistumisensa estämiseksi. Jos pidättämiseen on edellytykset, poliisimies saa ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pidättämismääräystäkin, jos pidättäminen voisi vaarantua ilman kiinniottoa.

 Poliisimiehen on ilmoitettava kiinniottamisesta viipymättä pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle. Virkamiehen on 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta päätettävä, onko kiinni otettu päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Kiinnioton jatkuminen yli 12 tuntia edellyttää pidättämisen edellytysten olemassaoloa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa