Minilex - Lakipuhelin

Kiinniotto poliisilain perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinniottamisella rajoitetaan henkilön vapautta. Kiinniottamisella tarkoitetaan sitä, että henkilöltä riistetään vapaus lyhyeksi ajaksi. Poliisilain perusteella poliisimiehellä on oikeus toteuttaa kiinniotto henkilön suojaamiseksi sekä ottaa kiinni etsintäkuulutettu henkilö.

Lain mukaan poliisimiehellä on siis oikeus ottaa kiinni henkilö, mikäli häntä uhkaa välitön vakava vaara, joka kohdistuu hänen henkeensä, ruumiilliseen koskemattomuuteensa, turvallisuuteensa tai terveyteensä. Tällaisissa tapauksissa poliisimiehellä on kiinniotto-oikeus, jos henkilö ei itse kykene pitämään huolta itsestään tai jos vaaraa ei voida muulla tavoin poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla keinoilla. Jos kiinniotettu on alaikäinen, hänet tulee luovuttaa ensisijaisesti huoltajalleen ja toissijaisesti lastensuojeluviranomaiselle. Kiinniotettu voi poistua heti, kun kiinniottamisen tarve on lakannut. Kiinniotetun on kuitenkin poistuttava viimeistään 24 kuluttua kiinniottamisesta.

Poliisilaissa säädetään myös poliisimiehen oikeudesta ottaa kiinni sellainen henkilö, joka on toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen mukaan vangittava tai otettava säilöön. Jos henkilöä ei ole määrätty vangittavaksi tai säilöön otettavaksi, vaan hän on muuten etsintäkuulutettu, tulee hänen poliisimiehen kehotuksesta saapua poliisiasemalle tai muuhun paikkaan, jossa etsintäkuulutuksen vaatimat toimenpiteet suoritetaan.

Poliisimiehellä on oikeus poliisilain perusteella suorittaa myös etsintä henkilön kiinniottamiseksi. Poliisitutkintaan noudettavan henkilön kiinniottamiseksi poliisimiehellä on mahdollisuus tehdä kotietsintä tai paikanetsintä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa