Minilex - Lakipuhelin

Korvaus aiheettomasta vangitsemisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on pakkokeino, jolla puututaan syvälle jokaiselle perusoikeutena turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen. Tietyissä tilanteissa julkinen intressi kuitenkin edellyttää, että yhteiskunnan kannalta vaarallinen tai haitallinen yksilö menettää vapautensa määräajaksi. Vangitsemiselle on asetettu lainsäädännössä tiukat edellytykset, joilla pyritään estämään kyseisen pakkokeinon perusteeton käyttö. Joskus tapahtuu kuitenkin valitettavia käänteitä, joiden vuoksi henkilö voi joutua aiheettomasti vangituksi. Tällöin henkilöllä on oikeus saada korvaus valtion varoista.

Valtion varoista myönnettävä korvaus aiheettomasta vangitsemisesta voidaan myöntää, jos henkilö on ollut vangittuna, mutta esitutkinta päätetään lopettaa, syytettä ei nosteta lainkaan tai se päätetään hylätä. Lisäksi korvaus tulee kyseeseen, jos vangitsemiselle ei ollut laillista perustetta tai vangittu tuomittiin syylliseksi sellaiseen rikokseen, jonka perusteella ei olisi voinut antaa vankeusrangaistusta. Korvauksen saaminen edellyttää, että vangitseminen on kestänyt vähintään yhden vuorokauden. Korvausta voidaan myöntää menetettyjen tulojen, kärsimyksen ja korvauksen hakemiskulujen perusteella. Korvauksen määrän lähtökohtana on kohtuullisuus ja se arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Korvausta aiheettomasta vangitsemisesta haetaan Valtiokonttorilta. Hakemukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, jotka todistavat vankeuden olleen aiheeton. Aiheeton vangitseminen voi käydä ilmi esimerkiksi syyttäjän päätöksestä jättää syyte nostamatta tai esitutkintapöytäkirjasta. Lisäksi hakemukseen on liitettävä ne kulut, joista korvausta vaaditaan. Korvaushakemus on toimitettava Valtiokonttorille kirjallisena kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun vangittu on saanut tietää syyttämättä jättämisestä, syytteen hylkäämisestä, asian käsittelyn lopettamisesta tai kun tuomio on saanut lainvoiman. Valtiokonttorin päätökseen korvauksen myöntämisestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa