Minilex - Lakipuhelin

Varkaan kiinniottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikollisten kiinniottamista säännellään pakkokeinolaissa. Varkaiden ja muiden rikollisten kiinniottaminen kuuluu lähtökohtaisesti poliisille. Tietyissä tarkoin rajatuissa tilanteissa muutkin ihmiset kuin poliisit voivat ottaa varkaan kiinni. Jos yhtään poliisia ei ole välittömässä läheisyydessä ja jos poliisien paikalle kutsuminen olisi liian vaikeaa tai liian paljon aikaa vievää, saa myös yksityinen kansalainen ottaa kiinni verekseltään tai pakenemasta tavatun varkaudesta epäillyn. Tämä pakkokeinolain poikkeussäännös tunnetaan nimillä yleinen kiinniotto-oikeus ja jokamiehen kiinniotto-oikeus. Kaikki kiinniottajat, niin poliisit kuin myös yleistä kiinniotto-oikeuttaan käyttävät tavalliset ihmiset, saavat käyttää voimakeinoja kiinniottamisen yhteydessä, jos kiinniotettava vastustelee tai yrittää paeta.

Sekä poliisimiehen kiinniotto-oikeus että yleinen kiinniotto-oikeus ovat voimassa tilanteissa, joissa kiinniottaja törmää varkaudesta epäiltyyn henkilöön

  1. kun varas on itse teossa eli varastamassa toisen omaisuutta tai
  2. kun varkaudesta epäilty on pakenemassa.

Pakkokeinolain mukaan jokainen saa ottaa etsintäkuulutetun varkaan kiinni, vaikka varkaus ei olisikaan kesken tai varas pakomatkalla.

Yksityiset kansalaiset saavat ottaa kiinni vain tietyistä riittävän ankarista ja helposti maallikoiden tunnistettavissa olevista rikoksesta epäiltyjä henkilöitä, joiden syyllisyys on ilmeistä. Varkausrikosten kohdalla tällä säännöllä ei tosin ole väliä, sillä lievänkin tällaisen rikoksen, eli näpistyksen, epäilys synnyttää jo yleisen kiinniotto-oikeuden. Epäillyn varkaan kiinniottaminen on siis aina sallittua muillekin kuin poliiseille.

Jos yksityinen kansalainen ottaa varkaan kiinni yleisen kiinniotto-oikeutensa perusteella, varas on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.

Poliisimies saa ottaa kiinni varkaudesta epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi.

  • Pidätysmääräyksiä poliiseille antavat komisariot ja sitä korkeammissa poliisiviroissa olevat virkamiehet sekä syyttäjät (pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat lisäksi korkeissa tullin ja rajavartiolaitoksen viroissa olevat virkamiehet).
  • Eurooppalaisia pidätysmääräyksiä antavat muiden Euroopan unionin jäsenmaiden oikeusviranomaiset.
  • Vangitsemismääräyksiä poliiseille antavat tuomioistuimet.

Poliisimies saa ottaa rikoksesta epäillyn kiinni ilman pidättämismääräystä, jos pidättäminen voi muuten vaarantua. Tällöin poliisimiehen on ilmoitettava kiinniottamisesta viipymättä pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle.

Poliisimies saa ottaa kiinni varkaudesta epäillyn henkilön myös kyseistä rikosta koskevan rikosoikeudenkäynnin aikana,

  1. jos tämän henkilön vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä ja
  2. jos kiinniottaminen on tarpeen hänen poistumisensa estämiseksi.

Lopuksi on syytä käsitellä vielä kiinniottamiseen liittyviä voimakeinoja. Pakkokeinolain mukaan, jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin. Käytettävissä olevat voimakeinot suhteutuvat siis kyseessä olevan rikoksen mukaan niin, että esimerkiksi henkeä ja terveyttä uhkaavissa rikoksissa voidaan lähtökohtaisesti käyttää kovempia otteita kuin omaisuuteen kohdistuvissa rikoksissa. Koska varkaus on omaisuusrikos, varkaan kiinniottamisessa sallitut voimakeinot eivät saa olla kovinkaan rajuja. Selvästi kiellettyä on esimerkiksi varkaan hengen tai terveyden vaarantaminen kiinniottamisen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi murtovarkaan uhkaaminen tuliaseella. Rikoksesta epäillyn kiinniottamiseksi täytyy käyttää aina lievintä mahdollista keinoa eli voimakeinon tulee olla puolustettavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa