Minilex - Lakipuhelin

Elintarvikelain mukaiset pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elintarvikelain mukaan valvontaviranomainen voi käyttää useita hallinnollisia pakkokeinoja. Se voi muun muassa määrätä elintarvikemääräysten vastaisuuden poistettavaksi, kieltää elintarvikkeen valmistuksen tai luovutuksen, määrätä elintarvikkeen poistettavaksi markkinoilta, ottaa haltuunsa välitöntä terveysvaaraa aiheuttavan elintarvikkeen, määrätä elintarvikkeen hävitettäväksi taikka peruuttaa elintarvikehuoneiston tai laboratorion hyväksymisen. Elintarvikevirasto voi lisäksi kieltää elintarvikkeen markkinoinnin tai velvoittaa elintarvikealan toimijan oikaisemaan ilmeistä haittaa aiheuttavan markkinoinnin.

Hallinnollisia pakkokeinoja asettavia valvontaviranomaisia ovat muun muassa kunnan asettama lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, joka toimii kunnan valvontaviranomaisena, ja aluehallintovirasto, joka toimii alueellisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Elintarvikevirasto valvoo elintarvikkeiden markkinointia. Muita valvontaviranomaisia ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Puolustusvoimat, Tulli, rajaeläinlääkärit ja ELY-keskukset.

Elintarvikelain mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa antamaansa määräystä tai kieltoa, eli edellä mainittuja hallinnollisia pakkokeinoja, seuraavilla tavoilla:

1.  uhkasakolla eli määräys tai kielto määrätään noudatettavaksi sakon uhalla;

2. teettämisuhalla eli tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella; tai

3. keskeyttämisuhalla eli työnteko tai muu toiminta keskeytetään taikka laitteen tai muun esineen käyttö estetään.

Uhkasakko voi olla määrältään kiinteä tai sellainen, että sen suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on huomioitava hallinnollisen pakkokeinon laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Yritystä koskeva uhkasakko voidaan kohdistaa yritykseen taikka sen päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäseniin tai toimitusjohtajaan tai muuhun vastaavassa asemassa olevaan henkilöön.

Määrätystä hallinnollisesta pakkokeinosta ja sen tehostamiseksi asetetusta uhkasakosta, teettämisuhasta tai keskeyttämisuhasta voi yleensä tehdä oikaisuvaatimuksen pakkokeinon määränneelle viranomaiselle. Joissain tapauksissa niistä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Jos viranomainen hylkää oikaisuvaatimuksen eikä poista pakkokeinoa, asian voi viimeistään silloin viedä hallinto-oikeuteen. Asiasta, joka koskee kunnan viranhaltijan asettamaa kiireellistä hallinnollista pakkokeinoa, ei kuitenkaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valittaa hallinto-oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa