Minilex - Lakipuhelin

Vangitseminen ja yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen merkitsee vapaudenriistoa eli henkilön perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista. Vangitseminen on voimakkaimmin henkilön vapauteen puuttuva pakkokeino, joten sen käytön edellytykset on määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesti laissa. Rikoksesta epäillyn vangitsemisen edellytykset vastaavat lähtökohtaisesti pidättämisen edellytyksiä. Vangitsemisen edellytykset on jaettu kahteen ryhmään: yleisiin ja erityisiin edellytyksiin.

Vangitsemisen yleisenä edellytyksenä on, että on tapahtunut jokin rikos. Lisäksi yleisiin edellytyksiin kuuluu vangitsemisen kytkeytyminen rikoksen törkeysasteeseen. Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita ilman muita edellytyksiä, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Kyse on asianomaisen rikoksen rangaistusasteikon mukaisesta vähimmäisrangaistuksesta ottamatta huomioon mahdollisia vähentämisperusteita. Jos sen sijaan rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta, yleisten edellytysten ohella tiettyjen erityisten edellytysten on täytyttävä. Tällöin rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita, kun epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että epäilty pakoilee, vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaa. Riittävää on, että joku näistä erityisistä edellytyksistä täyttyy.

Vangitsemiselle on siis asetettu lainsäädännössä tiukat edellytykset. Mitä lievempi rikoksesta säädetty rangaistus on, sitä tiukemmat vangitsemisen edellytykset ovat. Tietyissä tilanteissa pelkästään yleisten edellytysten täyttyminen ei oikeuta vangitsemaan epäiltyä, vaan myös erityisten edellytysten on täytyttävä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa