Minilex - Lakipuhelin

Vangitsemisen jatkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa ei ole säädetty enimmäisaikaa vangitsemiselle, joten vangitsemista voidaan tuomioistuimen päätöksellä jatkaa. Vangitsemisen jatkamisen käsittely tapahtuu samoin kuin aiemman vangitsemisen käsittely ja vangitsemisen edellytysten tulee täyttyä. 

Vangitsemisvaatimuksen tuomioistuimelle tekee pidätykseen oikeutettu virkamies tai syyttäjä. Vaatimus on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä. Tuomioistuin saa määrätä vaatimuksesta rikoksesta todennäköisin syin epäillyn vangittavaksi, jos:

1) rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta,

2) rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vakeutta, mutta suutö söödetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisen olosuhteiden tai muiden seikkojen vuoksi on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytääntöönpanoa, taikka hän vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tuhoamalla todistusaineistoa tai vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa, taikka hän  jatkaa rikollista toimintaansa,

3) hän on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon; tai jos

4) hänellä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Henkilö voidaan vangita myös, jos häntä on syytä epäillä rikoksesta, vaikka häntä ei epäillä  todennäköisin syin. Tällöin tulee kuitenkin jonkin edellä mainitun edellytyksen täyttyä ja lisäksi vangitsemisen tulee olla odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää.

Vangitsemisen jatkamiselle on tarve myös tilanteissa, joissa tuomioistuin lykkää tai peruuttaa pääkäsittelyn taikka kun tuomiota ei julisteta heti pääkäsittelyn jälkeen. Myös tällöin vangitsemisen edellytykset tulee tutkia uudelleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa