Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot ja edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinoja voidaan käyttää esimerkiksi rikosten selvittämiseksi, todisteiden hankkimiseksi, rikoshyödyn poistamiseksi, epäillyn pakenemisen estämiseksi, oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi sekä rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi. Useimpien pakkokeinojen käytöstä päättää poliisi, mutta henkilöiden oikeuksiin merkittävästi puuttuvien pakkokeinojen käytöstä päättäminen on tuomioistuinten harkinnassa. Koska pakkokeinojen käytöllä loukataan henkilöiden oikeuksia jopa fyysistä pakkoa käyttäen, on niiden käyttämisen edellytyksistä säädetty tarkasti.

Pakkokeinoja on monia erilaisia ja yleisten edellytysten lisäksi jokaisen pakkokeinon käytölle on omat edellytyksensä. Pakkokeinot voivat kohdistua esimerkiksi rikoksesta epäillyn henkilökohtaiseen vapauteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, yksityiselämän suojaan, kotirauhan suojaan, viestintäsalaisuuden suojaan tai omaisuuden suojaan. Pakkokeinot voivat olla salaisia, kuten esimerkiksi telekuuntelu, tekninen katselu ja tietolähdetoiminta tai suoraan henkilöä koskevia kuten takavarikko, vangitseminen, kotietsintä tai matkustuskielto. Esimerkiksi henkilökohtaista vapautta loukkaavien pakkokeinojen käytön edellytykset ovat tiukemmin säänneltyjä kuin vähemmän tärkeiksi koettuihin oikeuksiin puuttuvien pakkokeinojen edellytykset.

Ensimmäinen ja ratkaiseva edellytys pakkokeinojen käytölle on rikosepäily, esitutkinnan on siis oltava alkanut jotta pakkokeinoja voitaisiin käyttää. Toisaalta pakkokeinoja voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi myös asian tuomioistuinkäsittelyn aikana tai annetun tuomion täytäntöönpanoa odotellessa.

Pakkokeinojen käytön yleisiin periaatteisiin kuuluu, että niitä saadaan käyttää vain, jos käytön voidaan katsoa olevan puolustettavaa, kun huomioidaan muun muassa tutkittavan rikoksen laatu, sen selvittämisen tärkeys sekä pakkokeinojen käytöstä aiheutuva oikeudenloukkaus. Toinen oleellinen pakkokeinojen käytön periaate on vähimmän haitan periaate. Sen mukaan pakkokeinoilla ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua sen enempää kuin tarkoituksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Pakkokeinoilla ei myöskään saa aiheuttaa kenellekään tarpeetonta haittaa tai vahinkoa ja lisäksi pakkokeinoja käytettäessä on pyrittävä välttämään aiheetonta huomion herättämistä ja toiminnan tulee muutenkin olla hienotunteista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa