Minilex - Lakipuhelin

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot ovat toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan rikosprosessin häiriötön kulku ja oikea lopputulos. Rikosprosessuaalisten pakkokeinojen tunnusmerkkejä ovat ihmisten lailla suojattuihin oikeushyviin puuttuminen. Pakkokeinot voidaan useissa tapauksissa toteuttaa fyysistä pakkoa käyttäen. Pakkokeinojen käyttämisen edellytyksenä on se, että pakkokeinojen kohde on tehnyt rikoksen tai häntä epäillään rikoksesta. Pakkokeinojen käyttö on mahdollista rikosprosessin kaikissa vaiheissa eli esitutkinnan aikana, syyteharkinnan aikana, rikosoikeudenkäynnin aikana ja sen jälkeen. Pakkokeinojen käytön tarkoituksena voi olla esimerkiksi estää rikoksesta epäillyn, syytetyn tai tuomitun pakeneminen sekä näin estää rikollisen toiminnan jatkaminen.

Pakkokeinoilla puututaan yksilön laissa taattuihin oikeushyviin eli ihmisen perusoikeuksiin. Pakkokeinoilla voidaan näin ollen rajoittaa henkilön oikeutta vapauteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, liikkumisvapautta, yksityiselämän ja kotirauhansuojaa, omaisuudensuojaa sekä kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuutta.

Rikosprosessuaaliset pakkokeinot jaetaan vapauteen kohdistuviin pakkokeinoihin, muihin oikeushyviin kohdistuviin pakkokeinoihin sekä salaisiin pakkokeinoihin. Vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja ovat kiinniottaminen, nouto, pidättäminen, vangitseminen sekä matkustuskielto. Muihin oikeushyviin kohdistuvia pakkokeinoja ovat takavarikko, paikkaan tai henkilöön kohdistuva etsintä sekä tutkimuspaikan tai -kohteen eristäminen. Salaisiin pakkokeinoihin kuuluvat muun muassa telekuuntelu, televalvonta, suunnitelmallinen tarkkailu sekä peitetoiminta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa