Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinojen kirjaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käytettyjen pakkokeinojen kirjaaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa niiden lainmukainen käyttö sekä keinon käyttäjän ja kohteen oikeusturva. Kirjaaminen tapahtuu yleensä laatimalla pöytäkirjan kyseisen pakkokeinon käytöstä. Kirjaamissäännöksiä on muun muassa pakkokeinolaissa, esitutkintalaissa ja poliisilaissa. 

Pakkokeinopäätöstä koskeva pöytäkirja tulee laatia ilman aiheetonta viivytystä. Lähtökohtaisesti kaikkenlaisten pakkokeinojen käyttö tulee kirjata, joskin jotkin pakkokeinot voidaan kirjata tekemällä siitä merkintä muuhun asiakirjaan kuin pöytäkirjaan. Poliisin kirjaukset tehdään suoraan siihen rikosilmoitukseen, jonka esitutkintaan pakkokeino liittyy.

Pakkokeinojen kirjaamista koskee myös valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta, joka sisältää erityisesti säännökset kirjauksien sisältövaatimuksista. Sisältö vaihtelee hieman pakkokeinosta riippuen, mutta pöytäkirjasta tulee ilmetä esimerkiksi pakkokeinojen kohteena oleva henkilö tai omaisuus, pakkokeinopäätöksen tehnyt virkamies ja pakkokeinon käyttämisen perusteet. Myös pakkokeinolaki sisältää osan pakkokeinopöytäkirjan sisältövaatimuksista ja se velvoittaa myös toimittamaan jäljennöksen pöytäkirjasta sille, johon pakkokeino on kohdistunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa