Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinojen käyttäminen on mahdollista muun muassa rikosten selvittämisen yhteydessä, rikosprosessin häiriöttömyyden turvaamiskeinona tai rikollisen toiminnan jatkamisen estämistoimissa.

Poliisille on pakkokeinolain perusteella annettu valtuudet rikoksesta epäillyn kiinniottamiseen. Vastaavasti poliisilla on oikeus epäillyn pidättämiseen ja vangittavaksi esittämiseen. Pakkokeinoja käytettäessä tulee pitää mielessä, että pakkokeinojen käytössä on noudatettava vähimmän haitan periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että esitutkinnan yhteydessä henkilöiden oikeuksiin ei tule puuttua enempää kuin on välttämätöntä ja oikeuksiin puuttumisen tulee olla oikeassa suhteessa esitutkinnan tarkoituksen saavuttamisen kanssa.

Pakkokeinojen käyttäminen on oikeutettua vain silloin, kun rikoksen selvittämisen tärkeys, tehdyn rikoksen törkeys ja muut seikat huomioon ottaen pakkokeinojen käyttämistä on pidettävä puolustettavana. Lisäksi rikoksesta epäillylle ja muille tahoille aiheutuvien oikeuksien loukkaus tulee ottaa huomioon pakkokeinojen käyttämisen arvioinnissa.

Pakkokeinojen käytössä on hyvä pitää mielessä muutamia pääsääntöjä ja aikarajoja. Poliisilla on oikeus pitää henkilöä kiinnipidettynä ainoastaan yhden vuorokauden ajan. Vuorokauden kuluttua kiinnipidetty henkilö on vapautettava tai pidätettävä. Pidättämisestä päättäminen kuuluu poliisipäällystöön kuuluvan henkilön tehtäviin. Mikäli edellytyksiä ja perusteita pidättämiselle ei enää ole olemassa, pidätettävä on päästettävä vapaaksi. Epäillyn vangitsemisesta päättäminen kuuluu toimivaltaisen tuomioistuimen tehtäviin. Mahdollista vangitsemispäätöstä edeltää poliisin antama esitys.

Pakkokeinot kohdistuvat pääsääntöisesti henkilön vapauteen, mutta olemassa on myös toisenlaisia, muihin oikeus hyviin kohdistuvia pakkokeinoja. Tällaisia ovat muun muassa hukkaamiskielto, kotietsintä, telekuuntelu ja – valvonta, sekä tekninen tarkkailu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa