Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinolain mukainen vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on pakkokeinolaissa säädetty pakkokeino. Vangitsemisella rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus ja häntä pidetään säilössä esitutkinnan loppuvaiheen, syytejutun oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi. Vangitsemisesta päättää tuomioistuin, mutta se ei saa määrätä henkilöä vangittavaksi, ellei vangitsemisesta ole tehty vaatimusta. Usein vangitseminen seuraa pidättämistä, joka on lievempi pakkokeino. Mikäli epäilty ei ole viranomaisen huostassa vangitsemispäätöstä tehtäessä, hänet kiinniottaa yleensä poliisi. Vangitsemisen myötä epäillystä tulee tutkintavanki.

Tuomioistuin voi määrätä henkilön vangittavaksi, mikäli häntä epäillään rikoksesta todennäköisin syin. Vangitseminen voidaan tehdä myös silloin, kun epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, vaan henkilöä on syytä epäillä rikoksesta. Tällaisessa tilanteessa laki edellyttää, että vangitsemisen syyt täyttävät lain edellytykset ja että vangitseminen on lisäselvityksen saamisen vuoksi erittäin tärkeää.

Jos henkilöä epäillään rikoksesta todennäköisin syin ja hän ei ole Suomessa, mutta hänen luovuttamistaan Suomeen aiotaan pyytää, hänet voidaan vangita, mikäli rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja mikäli johtuen hänen henkilökohtaisista olosuhteistaan, rikosten määrästään tai muista vastaavista seikoista on syytä epäillä, ettei hän tule vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteiden toimittamiseksi. Jos alle 15-vuotiasta henkilöä epäillään rikoksesta, häntä ei saa vangita.

Mikäli henkilö tuomitaan rikoksesta, hänet voidaan vangita tai pitää vangittuna muun muassa silloin, kun tuomittu rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta tai kun rangaistus on pidempi kuin yksi vuosi, mutta lyhyempi kuin kaksi vuotta ja on todennäköistä, että tuomittu lähtee pakoon tai jatkaa rikollista toimintaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa