Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottaminen pakkokeinolaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinolaki säätää kiinniottamisesta kahdessa yhteydessä; poliisimiehen kiinniotto-oikeudesta ja jokaiselle kuuluvasta, yleisestä kiinniotto-oikeudesta.

Poliisilla on oikeus ottaa rikoksen selvittämistä varten kiinni verekseltä tai pakenemasta tavattu epäilty. Myös sellaisen epäillyn, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi, saa poliisi ottaa kiinni. Mikäli vireillä on tuomioistuimen pääkäsittely tai päätösharkinta, poliisi saa ottaa kiinni syytetyn, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä, jos kiinniottaminen on tarpeen hänen poistumisensa estämiseksi. Poliisilla on oikeus ottaa epäilty kiinni myös ilman pidättämismääräystä, mikäli pidättämisen edellytykset ovat olemassa ja pidättäminen voisi muuten vaarantua. Poliisin on kuitenkin viipymättä ilmoitettava kiinniottamisesta pidättämiseen oikeutetulle viranomaiselle, joka 24 tunnin kuluessa tekee päätöksen siitä, päästetäänkö kiinni otettu vapaaksi vai pidätetäänkö hänet.

Jokaisella on oikeus ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavattu rikoksesta epäilty. Edellytyksenä on kuitenkin, että kyseessä on teko, josta saattaa seurata vankeutta tai kyseessä on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Jokaisella on myös oikeus ottaa kiinni henkilö, joka on poliisin antaman etsintäkuulutuksen mukaan pidätettävä tai vangittava. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille.

Välttämättömien voimakeinojen käyttäminen on sallittua, jos kiinniotettava tekee yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä vastarintaa tai pakenee. Voimakeinojen on kuitenkin oltava kokonaisuutena arvostellen puolustettavia ottaen huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muuten. Kiinniottamisen syy on viipymättä ilmoitettava kiinniotetulle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa