Minilex - Lakipuhelin

Vangitsemisen erityiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen merkitsee vapaudenriistoa eli henkilön perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista. Vangitseminen on voimakkaimmin henkilön vapauteen puuttuva pakkokeino, joten sen käytön edellytykset on määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesti laissa. Rikoksesta epäillyn vangitsemisen edellytykset vastaavat lähtökohtaisesti pidättämisen edellytyksiä. Vangitsemisen edellytykset on jaettu kahteen ryhmään: yleisiin ja erityisiin edellytyksiin.

Tietyissä tilanteissa rikoksesta todennäköisin syin epäillyn vangitsemisen ehtona on yleisten edellytysten ohella, että joku erityisistä edellytyksistä täyttyy. Erityisten edellytysten täyttymistä vaaditaan, jos rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Tällöin rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita, kun epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että epäilty pakoilee, vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaa. Vangitsemisen erityisiin edellytyksiin kuuluvat siis karttamisvaara, sotkemisvaara ja jatkamisvaara. Karttamisvaara on käsillä, kun on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon tai muutoin karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Sen sijaan sotkemisvaarasta on kyse, kun on syytä epäillä, että epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa tai vaikuttamalla muihin esitutkinnassa kuultaviin henkilöihin.

Vangitsemiselle on siis asetettu laissa tiukat edellytykset. Tietyissä tilanteissa pelkästään yleisten edellytysten täyttyminen ei oikeuta vangitsemaan rikoksesta todennäköisin syin epäiltyä, vaan myös erityisten edellytysten on täytyttävä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa