Minilex - Lakipuhelin

Esitutkinta ja vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esitutkinnassa selvitetään, onko tutkinnan kohteena oleva tapahtuma rikos, mikä olivat teon hetkellä vallinneet olosuhteet sekä keitä asia koskee. Esitutkinta on tehtävä aina, kun epäillään rikoksen tapahtuneen. Suomessa esitutkintaviranomainen on pääsääntöisesti poliisi. Joskus poliisityön ja esitutkinnan sujuva eteneminen vaatii pakkokeinojen kohdistamista rikoksesta epäiltyyn henkilöön. Vangitseminen on vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista ankarin. Epäillyn vangitsemisella pyritään turvaamaan esitutkinnan loppuunsaattaminen sekä epäillyn saapuminen oikeudenkäyntiin. Epäillyn vangitsemisella voidaan myös estää epäillyn mahdollinen pako, todisteiden tuhoaminen taikka rikollisen toiminnan jatkaminen. Päätöksen epäillyn vangitsemisesta esitutkinnan ajaksi tekee aina tuomioistuin. Tuomioistuin ei kuitenkaan saa oma-aloitteisesti määrätä rikoksesta epäiltyä vangittavaksi esitutkinnan ajaksi, vaan vaatimuksen on tultava esitutkintaviranomaiselta. Esitutkinnan aikana vangittuna olevaa epäiltyä kutsutaan tutkintavangiksi.

Koska vangitseminen on ankarin pakkokeino, on sen käytölle asetettu tiukat edellytykset. Vangittavaa on ensinnäkin todennäköisin syin epäiltävä rikoksesta. Myös rikoksen vakavuudelle on asetettu vaatimuksia, sillä epäillyn rikoksen enimmäisrangaistus on oltava vähintään vuosi vankeutta. Lisäksi on syytä epäillä, että ilman tutkintavankeutta epäilty saattaisi paeta, peittää jälkiään rikoksen tekemisestä tai jatkaa rikosta. Epäillyn pitämiselle vangittuna esitutkinnan ajan ei ole asetettu enimmäismääräaikaa. Tutkintavankeus voi kestää esitutkinnan kestosta ja etenemisestä riippuen hyvinkin pitkään. Pitkäkestoista tutkintavankeutta ei voida perustella pelkästään rikoksen vakavuudella, vaan myös muiden vangitsemisedellytysten on täytyttävä.

Rikoksesta epäilty voidaan vangita esitutkinnan ajaksi myös silloin, kun viranomaisen aiemmin asettamat pakkokeinot eivät ole riittäneen esitutkinnan turvaamiseksi. Epäilty on saatettu asettaa esimerkiksi matkustuskieltoon, ja kieltoa rikkomalla esitutkintaviranomaiselle syntyy perusteet epäillyn vangitsemiseen. Tässäkin tapauksessa tuomioistuin antaa vangitsemispäätöksen. Epäilty saatetaan vapauttaa tutkintavankeudesta jo ennen esitutkinnan loppuun saattamista, mikäli perusteita vankeudelle ei enää ole. Kertaalleen tutkintavankeudesta vapautetun rikoksesta epäillyn saa vangita uudelleen ainoastaan, jos tutkinnassa ilmenee uutta aineistoa, johon esitutkintaviranomainen ei ole aiemmin voinut vedota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa