Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot esitutkinnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinojen käyttö on usein tärkeä ja oleellinen osa esitutkintaa ja pakkokeinoja käytetäänkin apuna esimerkiksi rikosten selvittämisessä, todisteiden hankkimisessa, rikoshyödyn poistamisessa, epäillyn pakenemisen estämisessä kesken prosessin tai ylipäätään rikostutkinnan onnistumisen varmistamisessa.

Esitutkinnan aikana useimpien pakkokeinojen käytöstä päättää poliisi, mutta epäillyn oikeuksiin merkittävästi puuttuvien pakkokeinojen käytöstä päättäminen on tuomioistuimen harkinnassa. Koska pakkokeinojen käyttö loukkaa epäillyn oikeuksia ja niiden käyttöön voi liittyä jopa fyysistä pakkoa, on pakkokeinojen käytön edellytyksistä säädetty tarkasti.

Erilaisia pakkokeinoja on hyvin runsaasti ja osa niistä on myös salaisia. Esitutkinnassa käytettäviä salaisia pakkokeinoja ovat esimerkiksi telekuuntelu, tekninen katselu ja tietolähdetoiminta. Niin sanotusti julkisia esitutkinnassa käytettäviä pakkokeinoja puolestaan ovat esimerkiksi epäillyn pidättäminen, matkustuskielto, kotietsintä ja takavarikko. Pakkokeinoilla voidaan siis puuttua monenlaisiin rikoksesta epäillyn oikeuksiin, esimerkiksi henkilökohtaiseen vapauteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, yksityiselämän suojaan, kotirauhan suojaan, viestintäsalaisuuden suojaan tai omaisuuden suojaan. Jokaisen pakkokeinon käytön edellytyksistä on säädetty erikseen, mutta niiden käyttöä ohjaavat lisäksi yleiset periaatteet. Lähtökohtana voidaan myös pitää sitä, että mitä tärkeämpään oikeuteen pakkokeinolla puututaan, sitä tiukemmat sen käytön edellytykset ovat.

Ensimmäisenä edellytyksenä useimpien pakkokeinojen käytölle on todennäköinen rikosepäily ja useimmat pakkokeinot voidaankin kohdistaa vain rikoksesta epäiltyyn. Varsinaisia yleisiä periaatteita pakkokeinojen käytölle on ensinnäkin se, että niitä voidaan käyttää vain, jos niiden käyttö on puolustettavaa kun huomioon otetaan muun muassa tutkittavana olevan rikoksen laatu, sen selvittämisen tärkeys ja pakkokeinojen käytöstä aiheutuva oikeudenloukkaus. Lisäksi vähimmän haitan periaatteen mukaan pakkokeinoilla ei kenenkään oikeuksia saa loukata sen enempää kuin tutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Oleellista on myös se, ettei pakkokeinojen käytöllä aiheuteta kenellekään tarpeetonta haittaa tai vahinkoa. Pakkokeinoja käytettäessä on muutenkin aina pyrittävä välttämään aiheetonta huomion herättämistä ja toiminnassa tulee pyrkiä hienotunteisuuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa