Minilex - Lakipuhelin

Hallinnolliset pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintopäätöksessä annetaan tavallisesti ratkaisu koskien asianosaisen oikeutta, etua tai velvollisuutta. Hallintopäätöksen täytäntöönpano tarkoittaa päätöksessä ilmoitetun asiantilan todellista toteuttamista. Täytäntöönpanotoimet riippuvat paljolti siitä minkälaisesta päätöksestä on kyse. Päätös voi antaa asianosaiselle jonkin edun, olla velvoittava tai oikeutta rajoittava. Jotta hallintopäätös olisi toteutettavissa, tulee sen olla täytäntöönpanokelpoinen. Täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa, että päätös on valmis ja sisältää lopullisen asiaratkaisun ja se on annettu asianosaiselle tiedoksi. Yleensä täytäntöönpanokelpoisuus edellyttää myös päätöksen lainvoimaisuutta, eli sitä, että siihen ei voida hakea enää muutosta.

Hallintopäätöksen toteuttamisesta vastaa lähtökohtaisesti se, jota päätös velvoittaa ja päätös toteutetaan yleensä vapaaehtoisesti. Jos päätöstä ei laiteta toimeen vapaaehtoisesti, on tarpeen käyttää pakottamistoimia. Viranomaisella on mahdollisuus tehostaa hallintopäätöstä uhkasakolla, teettämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella.

Asianosainen voidaan pyrkiä saada suorittamaan tietty toimenpide tai lopettamaan kielletty toiminta asettamalla haitallisen seuraamuksen uhka taikka toteuttamalla vaadittu asiantila viranomaisen toimin. Käytettäessä uhkasakkoa asianosainen määrätään suorittamaan tietty toimenpide sakon uhalla. Eli mikäli asianosainen ei suorita asetettua toimenpidettä määräajassa, lankeaa sakko maksettavaksi. Uhkasakko voi olla kertaluontoinen, joka on rahamäärältään kiinteä hintainen tai juokseva, joka kasvaa siihen asti kunnes velvoite on suoritettu. Teettämisuhka tarkoittaa sitä, että jos täyttämättä jätettyä velvoitetta ei suoriteta, pannaan se täytäntöön velvoitetun kustannuksella. Keskeyttämisuhassa määrätään velvoite suoritettavaksi sillä uhalla, että toiminta keskeytetään taikka laitteen tai muun esineen käyttö estetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa