Minilex - Lakipuhelin

Vangitseminen pakkokeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on pakkokeino, jossa tuomioistuin saa vangitsemisvaatimuksen esittämiseen oikeutetun virkamiehen vaatimuksesta määrätä rikoksesta todennäköisin syin epäillyn vangittavaksi. Vangitsemisessa rajoitetaan rikoksesta epäillyn henkilön vapautta. Tällöin henkilö pidetään säilössä esitutkinnan loppuvaiheen, oikeusjutun pääkäsittelyn ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi.

Henkilö saadaan vangita myös todennäköisten syiden puuttuessa, jos vangitsemisen edellytykset muuten ovat käsillä. Vangitsemisen edellytykset ovat samat kuin pidättämisessä. Lisäksi tuomioistuin saa syyttäjän tai rikosjutun asianomistajan vaatimuksesta määrätä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön vangittavaksi tai pidettäväksi vangittuna.

Vangitsemisen tarkoituksena on pidättämisen tavoin estää henkilön pakeneminen ja oikeustoimien välttely, todisteiden hävittäminen tai rikollisen toiminnan jatkaminen ennen oikeuden päätöstä.

Vangitseminen on mahdollista kaikissa oikeudenkäynnin vaiheissa, myös muutoksenhakutuomioistuimen käsittelyn aikana. Vangitsemisvaatimuksesta on viipymättä ilmoitettava pidätetylle ja hänen avustajalleen, ja heille on viipymättä toimitettava kirjallinen vangitsemisvaatimus. Päätös tuomitun vangitsemisesta on voimassa, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai muutoksenhakutuomioistuin toisin päättää.

Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa vangita. Sen lisäksi ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi kohtuutonta asian laadun taikka rikoksesta epäillyn tai tuomitun iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi. Rikoksesta vangitun, joka on jo kerran päästetty vapaaksi, saa vangita uudelleen samasta rikoksesta ainoastaan sellaisen seikan nojalla, johon vangitsemisvaatimuksen esittäjä ei ole voinut vedota aikaisemman vangitsemisen yhteydessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa