Minilex - Lakipuhelin

Poliisin rooli vangitsemisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen edellyttää aina tuomioistuimen päätöstä. Poliisin rooli vangitsemisessa on esittää vangitsemisvaatimus tuomioistuimelle sekä tietyissä tilanteissa huolehtia vangitsemisen täytäntöönpanosta. Vangitulla on mahdollisuus vaatia tuomioistuimelta vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä.

Ennen vangitsemista rikoksesta epäilty on yleensä poliisin kiinniottama, jonka jälkeen henkilö on pidätetty. Kiinniotto ja pidättäminen toisin sanoen edeltävät vangitsemista. Ennen vangitsemispäätöstä rikoksesta epäilty on ollut poliisin hallussa. Käytännössä rikoksesta epäillyn vapaus on ollut rajoitettu jo kiinniotosta lähtien ja jatkuu katkeamattomana koko prosessin läpi. Kiinniotolle ja pidättämiselle on asetettu tarkat määräajat, mutta vankeus voi kestää hyvinkin pitkään epäillyn rikoksen laajuudesta sekä tutkinnan etenemisestä riippuen. Vankeus päättyy tuomioistuimen päätöksellä. Vangitsemisesta käytetään termiä tutkintavankeus ja se tuleekin erottaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta. Tutkintavankia ei ole tuomittu rikoksesta, vaan vapauden riistämisen tarkoituksena on varmistaa epäillyn rikoksen selvittäminen ja tuomioistuinkäsittely sekä estää epäiltyä pakenemasta.

Vangitsemispäätöksen jälkeen tutkintavanki sijoitetaan tutkintavankilaan, jolloin toimeenpanevana viranomaisena on Rikosseuraamuslaitos. Vaihtoehtoisesti tutkintavanki voidaan sijoittaa poliisin ylläpitämään tutkintavankien säilytystilaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että sijoittaminen poliisin ylläpitämään tutkintavankien säilytystilaan on välttämätöntä vangin pitämiseksi erillään muista tai turvallisuussyiden vuoksi. Myös muu erityinen syy voi johtaa poliisin toimeenpanemaan tutkintavankeuteen, jos rikoksen selvittäminen sitä vaatii. Tutkintavangin pitäminen poliisin hallussa ei saa kestää yli neljää viikkoa, ellei siihen ole erittäin painavia syitä. Tutkintavanki voi myös omasta pyynnöstään päästä poliisin säilytystilaan tutkintavankeuden ajaksi, mikäli epäilee oman turvallisuutensa vaarantuvan. Tutkintavangin sijoittaminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa tuomioistuimelta. Huomioon tulee ottaa rikoksen laatu, laajuus, esitutkinnan vaihe, epäillyn oma turvallisuus sekä vangitsemisen peruste. Sijoittamispäätökseen ei ole mahdollista hakea muutosta, vaikka vangilla onkin mahdollisuus vaatia itse vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa