Minilex - Lakipuhelin

Esitutkinta ja pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esitutkinnan tarkoituksena on pääasiassa selvittää, onko tapahtunut jokin rikos ja kuka tai ketkä ovat rikokseen syyllisiä. Siten sen tavoitteena on myös rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen ja rikosoikeudellisten tavoitteiden edistäminen. Esitutkintaan liittyy myös pakkokeinojen käyttö, pakkokeinojen rajoitukset sekä poliisin valtuudet rikosten selvittämiseksi.

Esitutkinnassa selvitetään rikosta koskevat seikat syyteharkintaa varten. Tämä pitää sisällään rikoksen tunnusmerkistötekijöiden selvittämisen ja epäilyn syyllisyyttä sekä syyttömyyttä puoltavat seikat ja näytön hankinnan. Esitutkinnassa selvitetään myös rikoksen asianosaiset, eli epäilty ja asianomistajat,  ja muut sellaiset tahot, joiden oikeudelliseen asemaan rikosoikeudenkäynti voi vaikuttaa. Esitutkinnassa täytyy selvittää, onko rikoksella aiheutettu vahinkoa tai saavutettu rikoshyötyä ja haluaako asianomistaja syyttäjän ajavan vaatimuksiaan oikeudenkäynnissä. Lisäksi esitutkinnalla tähdätään rikosta koskevan näytön hankkimiseen niin, että hankittu näyttö voidaan esittää keskitetyssä pääkäsittelyssä oikeudenkäynnissä.

Pakkokeinot ovat viranomaisten käyttöön varattuja menetelmiä puuttua joihinkin henkilön lailla suojattuihin oikeuksiin rikosten selvittämiseksi siten kuin se on esitutkinnassa tarpeen rikoksen selvittämiseksi. 

Esitutkintaa ja pakkokeinoja säätelevät samat yleiset esitutkintaperiaatteet, mutta oma lainsäädäntö, joka sisältää myös poliisin valtuuksia koskevat säädökset esitutkinnassa. Esitutkintalaki säätelee esitutkintaa ja pakkokeinolaki pakkokeinojen käyttöä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa