Minilex - Lakipuhelin

Uudet pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uusia pakkokeinoja säädetään aina tarpeen vaatiessa. Viime vuosina pakkokeinojen luetteloon on lisätty muun muassa paljon teknisiin apuvälineisiin tukeutuvia pakkokeinoja, kuten tekninen laitetarkkailu, henkilön tekninen seuranta sekä laite-etsintä.

Tutkintavankeudeksi kutsutaan sitä aikaa, jona rikoksesta epäiltyä pidetään vangittuna ennen asiasta annettavaa tuomiota ja tuomion täytäntöönpanoa. Tutkintavankeus voi helposti kestää useitakin kuukausia, sillä sen avulla pyritään turvaamaan niin rikoksen tutkinta, asian käsittely tuomioistuimessa kuin tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanokin.

Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa ehdotetaan, että tehostettu matkustuskielto olisi mahdollista määrätä ennen tuomitsemista ja teknisin välinein valvottuun tukinta-arestiin puolestaan voitaisiin määrätä alle kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta.

Ajatuksena on, että kun henkilö määrättäisiin tukinta-arestiin, hänellä olisi aina velvollisuus pysyä asuinpaikassaan tuomioistuimen määrääminä aikoina. Sen sijaan tuomioistuin voisi käyttää omaa harkintaansa päättäessään tehostettuun matkustuskieltoon liittyvästä asunnossapysymisvelvoitteesta. Edellytyksinä molempien pakkokeinojen käytölle olisi epäillyn tai tuomitun sitoutuminen asetettuihin määräyksiin sekä se, että voitaisiin pitää todennäköisenä, että henkilö noudattaa näitä määräyksiä.

Tehostetun matkustuskiellon valvonta olisi tarkoitus järjestää poliisin toimin ja tutkinta-arestin valvonta taas Rikosseuraamuslaitoksen toimesta, vaikkakin Rikosseuraamuslaitos vastaisi molempien pakkokeinojen teknisestä valvonnasta. Tehostetun matkustuskiellon tai tutkinta-arestin ehtojen rikkominen voisi johtaa epäillyn tai tuomitun pidättämiseen ja vangitsemiseen, tai tutkinta-arestiin liittyen lievissä tapauksissa kirjallisen varoituksen antamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa