Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeino-ohje

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeino-ohje on valtakunnansyyttäjän muille syyttäjille antama yleinen ohje, jolla pyritään parantamaan syyttäjien toiminnan yhdenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta pakkokeinoja koskevissa asioissa. Jokaisella syyttäjällä on itsenäinen harkintavalta hänen käsiteltävinään olevissa asioissa eikä valtakunnansyyttäjän antamat ohjeet sido syyttäjiä.

Pakkokeino-ohje käsittelee syyttäjän roolia pakkokeinoja käytettäessä sekä luettelee syyttäjän käytössä olevat pakkokeinot. Syyttäjä on ainoa toimija, joka on mukana rikosprosessissa aina esitutkinnasta tuomioistuimen ratkaisuun, mikä ohjeen mukaan velvoittaa syyttäjää erityisesti huolehtimaan pakkokeinojen käytön lainmukaisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Syyttäjän tulee valvoa pakkokeinojen käyttöä myös silloin, kun hän ei itse tee päätöstä niiden käytöstä. Erityisen suuri vastuu pakkokeinoista syyttäjällä on kuitenkin syyteharkinnan ja pääkäsittelyn aikana. Hänen tulee esimerkiksi vaatia syytettyä vangittavaksi tai matkustuskieltoon näiden edellytysten täyttyessä, sillä tuomioistuin ei voi päättää näistä asioista ilman syyttäjän vaatimusta.  Lisäksi syyttäjän on aina oltava mukana päätöksenteossa, kun  ulkomaan viranomaiselta pyydetään yhteistyötä pakkokeinoasioissa. Syyttäjän käytössä ovat muun muassa seuraavat pakkokeinot: pidättäminen, vangitsemisvaatimuksen tekeminen, matkustuskieltoa koskevan päätöksen tekeminen tai sen hakeminen, takavarikko, asiakirjan jäljentäminen, yleinen kotietsintä, paikanetsintä, vaatimus tuomioistuimelle telekuuntelusta, päätös muusta kuin teknisestä seurannasta ja vaatimus tuomioistuimelle teknisestä laitetarkkailusta.

Pakkokeino-ohje on luettavissa valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivuilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa